Thông tin - Thông báo

Xây dựng và vận hành Hệ thống đảm bảo chất lượng Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

 Xây dựng và vận hành Hệ thống đảm bảo chất lượng Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761