Thông tin - Thông báo

Thông tin tiếp nhận hồ sơ “Xây dựng năng lực nghiên cứu nông nghiệp dành cho các nước phát triển để giải quyết vấn đề lương thực và môi trường” do bộ Nông lâm thủy sản Nhật Bản tài trợ.

  
   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
 

THÔNG TIN 
Về việc đăng ký nộp hồ sơ tham gia Dự án OJCB

Theo công văn số 4567/BNN-HTQT ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Vụ hợp tác quốc tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Trường Đại học Liên Hiệp Quốc - Nhật Bản bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký “Xây dựng năng lực nghiên cứu nông nghiệp dành cho các nước phát triển để giải quyết vấn đề lương thực và môi trường (OJCB)” dành cho các nhà nghiên cứu trẻ do Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản tài trợ, nhà trường thông tin như sau:

Nội dung của Dự án: Truy cập trang web sau để biết đầy đủ thông tin:
       
http://ias.unu.edu/en/news/announcements/ojcb-2015.html#info
Đối tượng: các cán bộ nghiên cứu thuộc Viện, Trung tâm, cơ sở nghiên cứu, các  trường thuộc Bộ
Hạn chót nhận hồ sơ:ngày 20/07/2015
Địa chỉ nộp hồ sơ:ojcb@unu.edu
Đầu mối liên hệ: Ông Akira Nagata, Viện nghiên cứu Sự phát triển bền vững, Đại học Liên Hiệp Quốc (nagata@unu.edu).

Đây là dự án tiến hành đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ thông qua thực hành (On-Job-Training). Nay nhà trường thông báo đến ứng viên có nhu cầu biết để đăng ký tham gia.
 
Ban biên tập.
                                                                                                
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761