Thông tin - Thông báo

Thông báo Khóa học dành cho các nhà quản lý trẻ khu vực Đông Nam Á do CHLB Đức tài trợ

    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM


THÔNG BÁO
Khóa học dành cho các nhà quản lý trẻ khu vực Đông Nam Á do CHLB Đức tài trợ
 
Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo về Khóa học dành cho các nhà quản lý trẻ khu vực Đông Nam Á năm 2016 - 2017 do Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD), the University of Applied Sciences Osnabrück, the German Rectors’ Conference (HRK) và the Centre for Higher Education (CHE) phối hợp tổ chức. Khóa học được thiết kế với mục đích nhằm tăng cường cơ cấu quản lý tại các trường đại học tại các nước đang phát triển.
- Đối tượng tham gia: Các Phó hiệu trưởng, lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm trong độ tuổi từ 40 đến 50.
- Chi phí tham gia: Chi phí tham gia khóa học phần lớn sẽ do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên Bang Đức chi trả, bao gồm phí di chuyển quốc tế, ăn ở và một phần chi phí sinh hoạt.
- Hồ sơ dự tuyển gồm có:
1. Application form
2. Letter of motivation
3. Sơ đồ tổ chức của trường, trong đó bao gồm đơn vị mà ứng viên đang làm việc
4. Letter of recommendation
5. Chứng nhận trình độ Anh Văn
- Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2015
-  Hồ sơ gửi qua email đến:
the Osnabrück University of Applied Sciences: idc@wi.hs-osnabrueck.de 
VÀ: daad@daadvn.org
 
Để biết thêm chi tiết về chương trình các khóa học, các mẫu form và các thông tin liên quan khác, xin vui lòng xem tại các file đính kèm sau:
 
 
 
 
PHÒNG QLKH&HTQT
 
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761