Hội nghị - hội thảo

Thông báo Hội thảo văn hóa ẩm thực và khoa học thực phẩm

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
    
THÔNG BÁO HỘI THẢO
‑‑
VĂN HÓA ẨM THỰC
VÀ KHOA HỌC THỰC PHẨM
 
Nhằm triển khai các hoạt động liên kết đào tạo, huấn luyện, giao lưu giữa các nhà khoa học Việt Nam và hưởng ứng các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thực phẩm các nước ASEAN 2017, Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực Phẩm Việt Nam (VAFoST) phối hợp với Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tổ chức Hội thảo “Văn hóa ẩm thực và Khoa học thực phẩm”.
Thời gian: Thứ 6, ngày 11 tháng 12 năm 2015
Địa điểm: Hội trường, Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, 101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
1. Đơn vị tổ chức:
+ Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực Phẩm Việt Nam
+ Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
2. Nội dung chương trình:
13h30 – 14h00  :
Đăng ký và đón tiếp đại biểu
14h00 – 16h00  :
Các báo cáo chuyên đề Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm - Văn  hoá ẩm thực
16h00 – 16h30 :
Giải lao
16h30 – 18h00 :
Các tham luận giới thiệu hoạt động và hợp tác của các trường Cao đẳng, Đại học và Doanh nghiệp
18h00 – 18h30 :
Thành lập chi Hội VAFoST miền Trung
18h30 – 21h00 :
Giao lưu - Liên hoan
3. Thành phần tham dự:
Các giảng viên, nhà khoa học, sinh viên, cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp quan tâm đến văn hóa ẩm thực và khoa học thực phẩm.
4. Tặng phẩm và tài trợ:
Ban tổ chức mong muốn các đơn vị tham gia Hội thảo gửi các sản phẩm trưng bày, giới thiệu của đơn vị mình và góp phần tài trợ cho Hội thảo.
5. Đăng ký:
Đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo và gửi báo cáo (nếu có) trước ngày 08/12/2015 (Mẫu đính kèm).
6. Liên hệ Ban Tổ chức Hội thảo:
TS. Đặng Quang Hải, Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, 101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 2214783 hoặc 0935 130670
Email: dangquanghaicn@gmail.com           
                                                                                                                                                      
                                                                                         
                                                   TM. BAN TỔ CHỨC
                                                  Q. Hiệu trưởng
                                                                          
                                                                  

     
 
                                                   TS. Huỳnh Thị Kim Cúc

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761