Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm -
Đào tạo

Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017 của trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm tại huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

Thực hiện quyết định số 624/QĐ-BNN-KTHT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm đã phối hợp Hội Nông dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng triển khai công tác tuyên truyền, tuyển sinh và tổ chức đào tạo các lớp nghề theo mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động có hợp tác, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, gồm các nghề: Trồng và chế biến rau hữu cơ; Trồng và chế biến nấm.
Để tăng cường sự hợp tác trong sản xuất và chế biến, việc tổ chức đào tạo nghề liên quan đến trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nấm cũng như sản phẩm rau giúp người nông dân nắm vững kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, từ đó tăng thu nhập là việc làm cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Đây là cơ sở ban đầu giúp người dân tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm, tranh thủ sự đầu tư của các doanh nghiệp hoặc tạo cơ hội để liên kết sản xuất nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm sản xuất. Chính vì vậy, nhà trường làm việc trực tiếp với Hội Nông dân các xã, Hội Nông dân huyện Hòa Vang,thành phố Đà Nẵng để xác định nhu cầu đào tạo nghề của từng địa phương. Trường chuẩn bị tài liệu và tuyên truyền đến các hộ nông dân nắm rõ các nội dung kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần học, đồng thời nhận thức rõ: ”Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Học nghề là quyền lợi và nghĩa vụ của lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống”.
Trường phối hợp cùng với các đơn vị ở địa phương tiến hành công tác tuyển sinh để tổ chức lớp học. Kết quả tuyển sinh từng lớp như sau: 
  
TT
Nghề
Địa điểm học
Số lượng tuyển sinh
Nam
Nữ
Tuổi bình quân
1
Trồng và chế biến nấm
Xã Hòa Tiến
32
17
15
41,6
2
Trồng và chế biến nấm
Xã Hòa Khương
32
19
13
44
3
Trồng và chế biến rau hữu cơ
Xã Hòa Phong
31
14
17
43,2
4
Trồng và chế biến rau hữu cơ
Xã Hòa Tiến
31
19
12
42,3
 
 
Cộng
126
69
57
 

 Để kết quả học tập đạt kết quả tốt, đáp ứng được mong đợi của người nông dân, nhà trường khảo sát nhu cầu thực sự người nông dân cần học cái gì, ở mức độ nào mà đã xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của địa phương, thiết kế chương trình theo kiểumô-đun với thời lượng thực hành chiếm hơn 80%, lý thuyết chưa đến 20% trong tổng số giờ của chương trình; Nhà trường phân công bố trí các giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực nghề cụ thể và có kinh nghiệm trong việc đào tạo nghề nông nghiệp để giảng dạy; Nhà trường phối hợp cùng với địa phương tiến hành kiểm tra phòng học lý thuyết, địa điểm thực hành tại nơi mở lớp; chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, vật liệu cần thiết cho quá trình đào tạo; cung cấp đầy đủ tài liệu học tập, văn phòng phẩm phục vụ cho học tập của học viên; lập kế hoạch giảng dạy vừa đảm bảo được nội dung chương trình, vừa phù hợp với điều kiện thực tế của giảng viên và học viên; tổ chức học lý thuyết với thực hành giữa các Môđun hợp lý, phù hợp với tính chất chuyên môn nghề nghiệp; phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, địa phương và lớp học để tổ chức quá trình học tập. Kết quả số học viên được cấp chứng chỉ đào tạo đạt 100% so với số lượng đã tuyển sinh.     
        Tuy nhiên để đánh giá khách quan hơn về chương trình đào tạo và mức độ “làm được”sau khi tham gia khóa học của học viên, nhà trường tiến hành khảo sát ý kiến của học viên với kết quả như sau:
- Về chương trình đào tạo:
        
  Các nội dung khảo sát:

   - Mức độ sát thực và hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo đối với học viên;


  - Nội dung đào tạo đáp ứng được mong đợi của học viên;

  - Mức độ phù hợp giữa thời gian học lý thuyết và thực hành;

  - Mức độ tiếp thu được chương trình đào tạo.
 
Hình 3: Kết quả khảo sát về chương trình đào tạo
 
- Về mức độ “làm được” sau khi tham gia khóa học của học viên:

Hình 4: Kết quả khảo sát về mức độ “làm được” theo từng nghề
 
        Nhìn chung, sau khóa đào tạo học viên lớp trồng và chế biến nấm hoặc lớp trồng và chế biến rau biết được kỹ thuật, tiêu chuẩn, kết quả đối với công việc của từng nghề; Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin theo yêu cầu của nghề; Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của nghề, chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của mình.
Qua thực tế triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng có thể rút ra các bài học kinh nghiệm sau:
- Đẩy mạnh công tác biên soạn tài liệu tuyên truyền và tổ chức tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và hiệu quả công tác đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho LĐNT, giúp người dân hiểu đầy đủ chuỗi sản xuất đối với sản phẩm chủ lực của địa phương để nhằm tăng thêm giá trị của sản phẩm từ đó sẽ góp phần tăng thêm thu nhập của các hộ nông dân.
- Phải có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên của cấp ủy và chính quyền. Địa phương phải xác định được sản phẩm chủ lực tại địa phương mình từ đó định hướng cho người dân tham gia sản xuất vào sản phẩm gì để có lợi nhất. Phải phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng có liên quan để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cụ thể, phù hợp thực tiễn từng địa phương, tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh. Côngtác phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và địa phương là nhân tố quyết định cho thành công trong công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT.
- Việc tổ chức sản xuất phải có doanh nghiệp hay các hợp tác xã bao tiêu sản phẩm, sản phẩm làm ra phải có nơi tiêu thụ. Tổ chức sản xuất và dạy nghề phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền các cấp, với doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề và người lao động, từ đầu vào (xác định nhu cầu đào tạo), đến tổ chức đào tạo, giải quyết việc làm, tiêu thụ sản phẩm (đầu ra) v.v… thì sẽ mang lại hiệu quả cao.
- Ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất là điều mong muốn của nhà trường và các hộ nông dân nhưng hạn chế kinh phí nên không đầu tư được các thiết bị để tổ chức đào tạo được./.
 
                                                                             Nguyễn Hoàng Thành Đích
 


PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761