Đào tạo

Tổ chức và quản lý Hợp tác xã - Bồi dưỡng ngắn hạn

Tổ chức và quản lý Hợp tác xã - Bồi dưỡng ngắn hạn

Chương trình lớp bồi dưỡng ngắn hạn Tổ chức và quản lý Hợp tác xã

2016-04-13 14:08:46
Đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nghiệp vụ

Khởi tạo kinh doanh - Bồi dưỡng ngắn hạn

Khởi tạo kinh doanh - Bồi dưỡng ngắn hạn

Chương trình lớp bồi dưỡng ngắn hạn Khởi tạo kinh doanh

2016-04-13 14:04:34
Đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nghiệp vụ

Công tác chuyển đổi mô hình quản lý Chợ - Bồi dưỡng ngắn hạn

Công tác chuyển đổi mô hình quản lý Chợ - Bồi dưỡng ngắn hạn

Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn Công tác chuyển đổi mô hình quản lý Chợ

2016-04-13 14:00:55
Đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nghiệp vụ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Sơ cấp nghề

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Sơ cấp nghề

Chương trình sơ cấp nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

2016-04-12 13:59:33
Sơ cấp nghề

Hướng dẫn du lịch - Trung cấp nghề

Hướng dẫn du lịch - Trung cấp nghề

Chương trình trình độ Trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch

2016-04-12 10:37:30
Trung cấp

Quản trị Khách sạn - Cao đẳng nghề

Quản trị Khách sạn - Cao đẳng nghề

Chương trình Cao đẳng nghề Quản trị khách sạn

2016-04-12 10:32:49
Cao đẳng

Nghiệp vụ nhà hàng - Trung cấp nghề

Nghiệp vụ nhà hàng - Trung cấp nghề

Chương trình trung cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàng

2016-04-12 10:15:28
Trung cấp

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Cao đẳng nghề

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Cao đẳng nghề

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

2015-06-03 10:12:32
Cao đẳng

Quản trị kinh doanh - Cao đẳng nghề

Quản trị kinh doanh - Cao đẳng nghề

Chương trình đào tạo trình độ cao dẳng ngành Quản trị kinh doanh

2015-06-03 10:09:54
Cao đẳng

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 9 tin đăng trong tổng số 9 tin đăng.