Chi Tiết Tin

2016-04-13 Học tập - Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài: Khảo sát thực trạng việc làm của sinh viên ngành QTKD khóa 2009 - 2012 và 2010 - 2013

Nghiệm thu đề tài: Khảo sát thực trạng việc làm của sinh viên ngành QTKD khóa 2009 - 2012 và 2010 - 2013

Vào ngày 27 tháng 01 năm 2016, Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do Th.S. Đào Thị Minh Tâm làm chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu đề tài: Khảo sát thực trạng việc làm của sinh viên ngành QTKD khóa 2009-2012 và 2010-2013 do Th.S. Nguyễn Vũ Phương Thúy làm chủ nhiệm.

Báo cáo kết quả đề tài đã đưa ra những thông tin về thực trạng việc làm của sinh viên: gần 85% sinh viên ngành QTKD có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp với mức thu nhập hàng tháng chủ yếu từ 2 - 4 triệu đồng (44,7%) và từ 4 - 6 triệu đồng (39,7%), sinh viên cũng được đánh giá cao  nhất về kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy khó khăn lớn nhất của sinh viên trong quá trình tìm kiếm việc làm là do thiếu kinh nghiệm làm việc.

Hội đồng đã đánh giá cao về tính cấp thiết và tính ứng dụng của đề tài. Đề tài đã đánh giá được thực trạng việc làm của sinh viên khóa 09M và khóa 10M, từ đó đưa ra những kiến nghị về chương trình đào tạo và nâng cao hiệu quả tìm việc của sinh viên đối với từng bộ phận chức năng. Đề tài cũng đã cung cấp một bộ cơ sở dữ liệu đáng tin cậy về thực trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; từ đó định hướng xây dựng các chương trình đào tạo gắn với việc nâng cao các kỹ năng, làm cơ sở khoa học về phương pháp cho việc khảo sát các ngành khác trong trường và cho bộ phận chức năng đang thực hiện công tác khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp của Trường Cao đẳng  Lương thực – Thực phẩm. 

Tin liên quan