Chi Tiết Tin

2016-04-11 Học sinh sinh viên

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2016 tại công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2016 tại công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 264/KH-TCĐLTTP-ĐT

             Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2016

 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM 2016

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ

 - Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của trường cho sinh viên các lớp khóa học 2013-2016;

- Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa trường Cao đẳng lương thực – thực phẩm và Công ty Cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà;

- Căn cứ vào danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp của các Khoa gửi về phòng Đào tạo;

Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm lập kế hoạch gửi các Khoa và sinh viên thực tập tại Bà Nà Hills năm 2016 như sau:

I. Một số nội dung cần lưu ý trước khi đến cơ sở thực tập

1. Thời gian thực tập: Từ ngày 11/4/2016 đến 05/6/2016.

2. Thời gian tập trung để lên xe đi đến Bà Nà Hills: 9h30 ngày 10/04/2016.

3. Địa điểm tập trung: sân trường trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

4.  Các điều kiện về phương tiện di chuyển, ăn, chỗ ở:

- Di chuyển từ Trường đến nơi thực tập và ngược lại có xe đưa đón.

- Ăn, chỗ ở: công ty Bà Nà chịu trách nhiệm lo chỗ ở cho sinh viên và 03 bữa ăn/ngày (sinh viên không tốn chi phí ăn ở).

5. Khi đi sinh viên chuẩn bị tư trang mang theo như: CMND, 01 ảnh thẻ 3x4, bột giặt, kem đánh kem,… Tóc cắt ngắn, đi giày có quai hậu, áo trắng, quần sẫm màu (không cầu kỳ), búi tóc (nữ).

II. Các Khoa có sinh viên đăng ký thực tập tại Bà Nà

1. Khoa Tài chính - Kế toán

a.  Nội dung thực tập:

- Các phần thực hành kế toán (kế toán bán hàng, thanh toán, kế toán tiền, vật tư, tài sản cố định, hàng hóa, lương, các khoản bảo hiểm,…); Thủ quỹ, thủ kho; Kế toán quản trị; Phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tài chính.

- Các nội dung khác theo điều kiện thực tế tại công ty

b. Số lượng: 3 sinh viên

2. Khoa Công nghệ thực phẩm

a. Nội dung thực tập:

- Công nghệ thực phẩm: vị trí thực tập tại bộ phận Bếp chế biến thực phẩm;

- Quản lý chất lượng thực phẩm: vị trí Kiểm soát chất lượng thực phẩm từ nguyên liệu qua chế biến đến đến bàn ăn

- Các nội dung khác theo điều kiện thực tế tại công ty

b. Số lượng: 23 sinh viên

3. Khoa kinh tế

a. Nội dung thực tập:

- Quản trị kinh doanh tổng quát; quản trị kinh doanh thương mại; quản trị kinh doanh dịch vụ

- Các nội dung khác theo điều kiện thực tế tại công ty.

b. Số lượng: 12 sinh viên    

4. Khoa Công nghệ sinh học

a. Nội dung thực tập:

- Quy trình kỹ thuật trồng hoa; Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh

- Các nội dung khác theo điều kiện thực tế tại công ty.

b. Số lượng: 06 sinh viên

Đề nghị các Khoa có sinh viên thực tập có trách nhiệm theo dõi tình hình thực tập của sinh viên theo quy định và sinh viên đăng ký thực tập tại Bà Nà Hills thực hiện theo thông báo để đảm bảo kế hoạch chung của Trường./.

                                                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG    

                                                                                                       KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                         (Đã ký)                                                                                                                  

                                                                                                                  Lê Thị Thảo Tiên

Tin liên quan