Chi Tiết Tin

2016-04-11 Học sinh sinh viên

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khoá 2013 - 2016 ngành Quản trị kinh doanh

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khoá 2013 - 2016 ngành Quản trị kinh doanh

      KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2013-2016

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH  

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Viết báo cáo và đi thực tập tốt nghiệp là một quy định bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành QTKD. Mục đích của giai đoạn này là:

- Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên củng cố ôn luyện và tổng hợp những kiến thức đã học  trong suốt thời gian học tập tại trường.

- Tạo điều kiện cho sinh viên biết cách ứng dụng những kiến thức đã học vào hoàn cảnh thực tế sản xuất kinh doanh. Phát huy khả năng tư duy sáng tạo, học tập cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề thực tế đặt ra trong quá trình thực tập tại đơn vị.

- Bên cạnh việc nắm bắt được chức năng, tính chất, quy trình hoạt động của đơn vị thực tập, sinh viên có thể tham gia phân tích, nghiên cứu và giải quyết những vấn đề cụ thể liên quan đến ngành học.

- Rèn luyện thói quen nghiên cứu có hệ thống và trình bày một cách khoa học những kết quả thu thập được.

1.2. Yêu cầu

- Sinh viên thực tập phải tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy chế của Nhà trường liên quan đến tiến độ thực hiện trong quá trình thực tập và chịu sự quản lý trực tiếp của giáo viên hướng dẫn. Đồng thời chấp hành nghiêm túc các nội quy và quy chế làm việc của đơn vị thực tập, thường xuyên tham khảo ý kiến của cán bộ phụ trách tại cơ quan thực tập để hoàn thành tốt nhất các yêu cầu về nội dung và tiến độ trong thời gian thực tập tốt nghiệp.

- Sinh viên sau khi thực tập phải học hỏi thêm được kiến thức, hiểu biết thực tế về những lĩnh vực quản trị đã được học ở trường.

- Sinh viên phải biết cách độc lập suy nghĩ, nghiên cứu, tìm tòi và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.

- Sinh viên phải biết cách tổng hợp những kiến thức đã học, đã nghiên cứu và trình bày  một cách có hệ thống trong khi viết báo cáo của mình, bao gồm:

+ Hoàn cảnh lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của đơn vị mà mình đến thực tập.

+ Phân tích được tình hình thực tế, vận dụng lý thuyết vào lĩnh vực nghiên cứu ở đơn vị đến thực tập.

+ Đề ra được những phương hướng, biện pháp và giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề cụ thể xảy ra trong thực tế tại đơn vị sinh viên đến thực tập.

- Cuối đợt thực tập, mỗi sinh viên phải hoàn thành một chuyên đề, thể hiện công trình nghiên cứu của mỗi cá nhân. Chuyên đề phải được sự thông qua của giáo viên hướng dẫn và xác nhận của cơ quan sinh viên thực tập.

2. NỘI DUNG THỰC TẬP

Thông qua việc nghiên cứu thực tế tại đơn vị thực tập, sinh viên có thể thực hành và giải quyết có hệ thống một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực quản trị của doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này sinh viên cần từng bước nghiên cứu có hệ thống những vấn đề lý luận có liên quan, xác định những vấn đề thực tiễn cụ thể cần tìm hiểu, xây dựng chương trình nghiên cứu trên cơ sở chọn một trong các dạng đề tài thực tập và viết báo cáo về một doanh nghiệp cụ thể, chẳng hạn:

1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định (nói chung hoặc cụ thể trong từng lĩnh vực như chất lượng, tài chính, marketing,…).

2. Một số vấn đề cơ bản về hoạch định chiến lược kinh doanh (nói chung hay cụ thể trong từng lĩnh vực như chất lượng, tài chính, cạnh tranh, …).

3. Phương pháp nâng cao hiệu quả của công tác hoạch định (nói chung hoặc cụ thể trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh)

4. Phân tích công tác tổ chức và phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức (nói chung hoặc trong từng lĩnh vực cụ thể).

5. Nghiên cứu về lãnh đạo và những phương hướng chủ yếu nâng cao hiệu quả của công tác lãnh đạo (về từng lĩnh vực cụ thể hoặc nói chung).

6. Phân tích quá trình kiểm soát và những phương hướng chủ yếu  nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác kiểm soát (nói chung hoặc trong từng lĩnh vực cụ thể).

7. Phân tích ảnh hưởng của môi trường tới quá trình quản trị.

Ngoài những vấn đề trên, sinh viên có thể tập trung nghiên cứu các lĩnh vực thuộc các chuyên ngành:

+ Nhóm đề tài về quản trị nhân sự: công tác tuyển dụng, đào tạo, thù lao, tạo động lực cho người lao động tại doanh nghiệp,...

+ Nhóm đề tài về quản trị chất lượng: công tác kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, quản trị chất lượng tại doanh nghiệp,...

+ Nhóm đề tài về quản trị tài chính: phân tích tình hình tài chính, công tác quản trị vốn lưu động, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn,...

- Đối với chuyên ngành Quản trị thương mại - dịch vụ:

+ Nhóm đề tài về quản trị bán hàng: quản trị lực lượng bán hàng, hoạch định chiến lược bán hàng, tổ chức bán hàng,...

+ Nhóm đề tài về marketing: thiết kế phổ hàng, lựa chọn điểm bán, sử dụng các công cụ marketing cho một doanh nghiệp thương mại, các chính sách marketing trong kinh doanh dịch vụ,...

+ Nhóm đề tài về quản trị kinh doanh quốc tế: phân tích môi trường kinh doanh quốc tế, phân tích các chiến lược sản xuất, marketing, tài chính, nhân sự trong hoạt động kinh doanh quốc tế,...

+ Nhóm đề tài về quản trị nhân sự: công tác tuyển dụng, đào tạo, thù lao, tạo động lực cho người lao động tại doanh nghiệp,...

+ Nhóm đề tài về quản trị chất lượng: công tác kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, quản trị chất lượng tại doanh nghiệp,...

+ Nhóm đề tài về quản trị tài chính: phân tích tình hình tài chính, công tác quản trị vốn lưu động, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn,...

3. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

1. Liên hệ thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp. (Liên hệ cô Trần Thị Thái, trợ lý giáo vụ khoa để nhận công văn giới thiệu).

2. Chọn chuyên đề phù hợp với thực tế của doanh nghiệp và phù hợp với ngành học, sinh viên có thể trực tiếp liên hệ giáo viên hướng dẫn (GVHD) để được tư vấn.

3. Lập đề cương thực tập tốt nghiệp, trình GVHD để thông qua (GVHD có thể ký duyệt trên đề cương, nếu cần).

4. Tiến hành thực tập tại doanh nghiệp theo thủ tục và thời gian mà doanh nghiệp yêu cầu. Trong thời gian này, sinh viên phải chủ động tìm hiểu chuyên môn nghiệp vụ, thu thập số liệu theo yêu cầu của đề cương , báo cáo tiến độ theo yêu cầu của GVHD.

5. Hoàn thành bản báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

6. Sinh viên nộp 1 bản báo cáo chuyên đề thực tập cho giáo viên hướng dẫn và lưu 1 bản cho mình để thi vấn đáp sau khi kết thúc thực tập tốt nghiệp. Trường hợp không thi đạt, sinh viên phải thực tập và làm lại bản báo cáo chuyên đề để bảo vệ vào lần sau.

Ghi chú:

- Sinh viên không làm việc theo yêu cầu của GVHD thì không công nhận chuyên đề thực tập, nhận điểm 0 và phải đăng ký thực tập vào lần sau.

- Các sinh viên khi thực tập trong cùng một đơn vị thì không được trùng tên đề tài.

4. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Tải tại đây

5. KẾ HOẠCH THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ

Thời gian thực tập tốt nghiệp: bắt đầu từ tuần 13 (11/04/2016) đến hết tuần 19 (29/05/2016)

TUẦN

THỜI GIAN

NỘI DUNG

13

11/04 đến 17/04

 

14

18/04 đến 24/04

Làm quen với doanh nghiệp, nghiên cứu và điều chỉnh tên đề tài, gặp GVHD

15

25/04 đến 01/05

Nộp đề cương sơ bộ cho GVHD

16

02/05 đến 08/05

Nộp đề cương chi tiết cho GVHD

17

09/05 đến 15/05

Nộp bản thảo cho GVHD

18

16/05 đến 22/05

Chỉnh sửa bản thảo

19

23/05 đến 29/05

Nộp bản chính thức

* LƯU Ý: ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ.

- Thời gian thực tập tốt nghiệp: bắt đầu từ tuần 13 đến hết tuần 20 (Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 05/6/2016).

- Điểm thực tập: điểm hướng dẫn (điểm cột thứ nhất) sẽ do công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà đánh giá và cho điểm; điểm nhận xét phản biện (điểm cột thứ hai) sẽ do giáo viên đánh giá. Điểm tổng kết thực tập tốt nghiệp là điểm trung bình giữa điểm hướng dẫn và điểm phản biện.

                                                                                                                        

Tin liên quan