Chi Tiết Tin

2016-10-20 Thông tư, văn bản mới

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài


Ngày 4/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài thay cho thuế môn bài hiện nay.

Theo đó, có 07 trường hợp được miễn LPMB bao gồm: 

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

+ Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

+ Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí.

+ Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh của HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

+ Quỹ tín dụng nhân dân xã; HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh của HTX và doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. 

Tải tại đây

Tin liên quan