Chi Tiết Tin

2017-01-04 Tin Tức - Thông báo

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG “THỰC HÀNH KÊ TOÁN MÁY”


Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng “Thực hành kế toán máy”, với nội dung đào tạo cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Học viên đã học xong học phần Kế toán máy (hoặc Tin học kế toán) trong các chương trình đào tạo tại các trường.

2. Địa điểm học: Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

3. Thời gian tối thiểu của khóa học: 1 tuần

4. Khai giảng:Thường xuyên khai giảng vào tuần đầu tiên hàng tháng.

5. Học phí: 300.000 đồng/học viên/khóa học.

6. Hồ sơ đăng ký học:

  - Đơn đăng ký học (nhận tại trung tâm).

  - 02 ảnh thẻ 4x6.

  - Bản sao giấy CMND.

  - Đối với sinh viên ngoài trường nộp giấy xác nhận đã học xong học phần Kế toán máy (hoặc Tin học kế toán), hoặc bảng điểm.

- Đối với sinh viên TrườngCao đẳng Lương thực - Thực phẩm đã học xong học phần Kế toán máy (hoặc Tin học kế toán) thì không nộp giấp xác nhận hoặc bảng điểm.

7. Liên hệ:Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

  Địa chỉ: số 101B  đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

  Điện thoại: 0511.6567112/0906444676 (Cô Thư)

  Địa chỉ email:  ttdaotaonganhan@yahoo.com; Web: cfi.edu.vn/cpt

 

 

Tin liên quan