Chi Tiết Tin

2017-01-04 Tin Tức - Thông báo

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG “THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ”


Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng “Thực hành kê khai thuế”, với nội dung đào tạo cụ thể như sau: 

  1. Đối tượng:Học viên đã học xong học phần Thuế trong các chương trình đào tạo tại các trường.

2. Địa điểm học: Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

3. Thời gian tối thiểu của khóa học: 1 tuần

4. Khai giảng:Thường xuyên khai giảng vào tuần đầu tiên hàng tháng.

5. Học phí: 300.000 đồng/học viên/khóa học.

6. Hồ sơ đăng ký học:

  - Đơn đăng ký học (nhận tại trung tâm)

  - 02 ảnh thẻ 4x6

  - Bản sao giấy CMND

            - Giấy xác nhận đã học xong học phần Thuế hoặc bảng điểm (Đối với sinh viên trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm đã học xong học phần Thuế không nộp giấy tờ này).

7. Liên hệ:Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ,Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

  Địa chỉ: số 101B  đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

 Điện thoại: 0511.6567112 / 0906444676 (Cô Thư)

 Địa chỉ email:  ttdaotaonganhan@yahoo.com; Web: cfi.edu.vn/cpt

Tin liên quan