Chi Tiết Tin

2017-06-27 Tin Tức - Thông báo

HỘI THẢO TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN THỰC TIỄN CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2017


       Chiều ngày 27/6/2017, Khoa Tài chính - Kế toán đã tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Tăng cường tiếp cận thực tiễn các học phần chuyên môn ngành kế toán năm 2017”. Tham dự hội thảo có các Đại biểu đến từ các Phòng ban trong nhà trường cùng toàn thể giảng viên khoa Tài chính - Kế toán.

       Tham gia buổi hội thảo có nhiều bài tham luận của các giáo viên với hướng tiếp cận thực tiễn trong việc giảng dạy các học phần chuyên ngành kế toán. Cụ thể như sau:

- "Tăng cường tính thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán tại trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm" - ThS. Đào Thị Minh Tâm

- "Kế toán giá thành hoạt động du lịch lữ hành" - ThS. Phan Thị Mỹ Liên

- "Một số đặc trưng công tác kế toán hoạt động kinh doanh khách sạn" - ThS. Văn Thị Thanh Yên

- "Quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và thực tế các nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp cổ phần hóa" - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

- "Học phần thuế và thực tế công tác kế toán thuế tại các doanh nghiệp"- ThS. Đào Thị Minh Tâm

      Các bài tham luận đi sâu vào mô tả, phân tích hoạt động đặc thù của các loại hình hoạt động kinh doanh như dịch vụ khách sạn, du lịch lữ hành chi phối đến công tác kế toán của doanh nghiệp như thế nào. Các bài tham luận cũng chia sẻ thực tế công tác kế toán, thuế và quá trình cổ phần hóa tại các doanh nghiệp để từ đó giáo viên bổ sung, chỉnh sửa bài giảng theo hướng tiếp cận thực tế như học phần kế toán, thuế và tài chính.

 Sau đây là một số hình ảnh tại hội thảo:

Tin liên quan