Tin tức - hoạt động

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khóa XII

Chiều ngày 16/2/2017, Đảng bộ trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết TW 4 khóa XII). Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy,Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Đồng chí Vũ Bá Bảo, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết TW 4 khóa XII tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Quang Việt, Bí thư Đảng Bộ trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc; các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của nhà trường.

Toàn thể Đảng viên, viên chức, người lao động hoc tập Nghị quyết TW4 khóa XII
Tại Hội nghị, các đồng chí Báo cáo viên đã quán triệt, phân tích rõ những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết 04 ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Cũng tại Hội nghị, các báo cáo viên đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết  “Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và Kết luận “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017”.
Đ/c Vũ Bá Bảo - Báo cáo viên Quận ủy quán triệt Nghị quyết Trung ương 4
Sau Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng chí Trần Quang Việt, Bí thư Đảng Bộ trường đề nghị các cấp ủy Đảng, các đảng viên, viên chức, người lao động tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thực tiễn công tác và viết bài thu hoạch cá nhân về học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
 
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn
 
tư vấn - hướng nghiệp - việc làm
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761