Tin tức - sự kiện

Phát triển nông thôn - ngành học góp phần phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững


Phát triển nông thôn là một chiến lược nhằm cải thiện đời sống kinh tế và xã hội của những người ở nông thôn, nhất là những người nghèo. Địa bàn nông thôn càng trở nên đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, của Chính phủ đã xác định xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; …
Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm là đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực phát triển nông thôn góp phần phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững.
Học ngành Phát triển nông thôn, bạn học những gì?
Nội dung chương trình nghề Phát triển nông thôn trang bị các kiến thức và kỹ năng về quản lý phát triển nông thôn, quản lý các chương trình dự án; xây dựng, triển khai, giám sát, đánh giá các kế hoạch, dự án phát triển nông thôn….Người học sẽ được tiếp cận với các phương pháp trong công tác xây dựng nông thôn và kinh doanh nông nghiệp, hướng dẫn người dân nông thôn sản xuất hiệu quả hơn. Để đảm bảo tăng cường kỹ năng nghề nghiệp, người học được tham gia thực tế tại các trang trại, các cơ sở kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, các trung tâm khuyến nông, tiếp cận các cơ hội thực hành, hình thành kỹ năng trong quản lý, cung ứng các dịch vụ tư vấn, chuyển giao tiến bộ khoa học, làm công tác khuyến nông và các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết khác.  
Học ngành Phát triển nông thôn sẽ làm gì?
Cùng với nền tảng kiến thức được học tại trường và các kỹ năng được trang bị cho bản thân. Học viên tốt nghiệp nghề Phát triển nông thôn có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị như:
- Các cơ quan quản lý nhà nước, về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn các cấp từ tỉnh đến xã.
- Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
- Các trung tâm khuyến nông, các hợp tác xã nông nghiệp hay liên quan đến nông nghiệp.
- Các tổ chức hoặc Ban quản lý các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Các trung tâm nghiên cứu, phát triển kinh tế, công nghệ về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Nhà máy, các cơ sở kinh doanh, bảo quản chế biến nông sản
- Người học cũng có thể khởi nghiệp các dự án kinh doanh nông nghiệp.
Những thuận lợi khi học nghề phát triển nông thôn tại trường cao đẳng Lương thực-Thực phẩm
- Sinh viên có cơ hội tiếp xúc, thảo luận và trau dồi kiến thức cùng đội ngũ giảng viên tận tâm và giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế phong phú về các lĩnh vực Kinh tế, Phát triển nông thôn, đồng thời tiếp xúc trực tiếp với các chuyên gia, chủ trang trại.
- Sinh viên được học tập và sinh sống trong một “đại gia đình” có sự liên hệ và giúp đỡ lẫn nhau của các thế hệ cựu sinh viên đã theo học, các thế hệ sinh viên anh chị khóa trước đang theo học trên các phương diện học tập, nghiên cứu, giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày và tư vấn, cung cấp thông tin nghề nghiệp sau khi ra trường.
- Sinh viên có cơ hội tham gia các phong trào, các chương trình ngoại khóa và các hoạt động xã hội, thông qua đó thể hiện nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ cũng như học hỏi những kiến thức xã hội, kinh nghiệm, kỹ năng sống
- Đặc biệt, sinh viên theo học ngành PTNT còn có cơ hội tham gia thực hành, thực tập, rèn nghề thực tế tại các doanh nghiệp, các Nông – Lâm trường, trang trại; đi thực tế tại địa phương và thực tập sinh ngắn hạn tại nước ngoài (Israel, Nhật Bản,…)
 
 
 
.
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761