Tin tức - sự kiện

Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng các trường cao đẳng và TCCN năm học 2012 - 2013

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ TCCN NĂM HỌC 2012-2013

Thực hiện Thông tư số 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 5839/BNN-TCCB ngày 29/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số nội dung công tác thi đua khen thưởng năm 2012-2013;hưởng ứng chủ đề thi đua năm 2013 do Trung ương phát động: “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” và “Năm kỷ cương hành chính năm 2013” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Sáng 12 tháng 4 năm 2013 tại Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm (Khối trưởng), Khối thi đua số II khối các trường Cao đẳng và TCCN tổ chức Hội nghị "Triển khai công tác thi đua của Khối thi đua số II khối các trường Cao đẳng và TCCN năm học 2012-2013" nhằm triển khai phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Đến dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị phương Lan – Phó Trưởng phòng, thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua của 9 đơn vị trong Khối thi đua số II.
Hội nghị đã triển khai Kế hoạch về công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2012-2013 của Khối và tham luận về Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động, nôi dung công tác thi đua, bảng chấm điểm. Các thành viên trong Khối thi đua đã bày tỏ sự quyết tâm bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt những cam kết và kế hoạch công tác thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên của từng đơn vị, khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 

Một số hình ảnh Hội nghị


Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761