Tin tức - sự kiện

Chi bộ HSSV tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

      Ngày 31/5/2013 Chi bộ Công tác HSSV thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng LTTP đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 5 sinh viên gồm:
-          Phạm Văn Mạnh Cường              
-          Nguyễn Thị Đây                          
-          Lê Thị Phương Loan                    
-          Nguyễn Thị Mỹ Lệ
-          Nguyễn Thị Tứ
Đây là kết quả của quá trình phấn đấu, rèn luyện trong học tập và công tác Đoàn của từng cá nhân sinh viên, cùng với sự giác ngộ, hướng dẫn, tạo điều kiện của tập thể Chi bộ.
Trong nhiều năm qua, được sự Quan tâm của Quận Ủy Sơn Trà, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường, Chi bộ Công tác HSSV đã đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong  sinh viên.
Trong đó, hàng chục sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, học giỏi và tích cực tham gia công tác Đoàn, công tác xã hội đã được đứng vào hành ngũ của Đảng; góp phần tăng cường đội ngũ Đảng viên trẻ, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn mình.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊNCác bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761