Tin tức - sự kiện
Nhằm giúp người dân nắm vững kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chế biến thịt gia súc, đồng thời tăng cường sự hợp tác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo cơ sở ban đầu giúp người dân tích lũy thêm kinh nghiệm, tranh thủ sự đầu tư của các doanh nghiệp hoặc tạo cơ hội để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761