Đào tạo

Thông báo tuyển sinh các lớp ngắn hạn kỳ I năm học 2014 - 2015

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
TUYỂN SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
 
 
TT
 
CHỨNG CHỈ NGHỀ
 
HỌC PHÍ
 
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
 
1
 
Văn phạm tiếng Anh căn bản
 
400.000đ
 
3 tháng
 
2
 
Đàm thoại tiếng Anh sơ cấp
 
500.000đ
 
3 tháng
 
3
 
Tin học văn phòng
 
700.000đ
 
3 tháng
 
4
 
Kê khai thuế
 
150.000đ
 
1,5 tháng
 
5
 
Thực hành kế toán hành chính sự nghiệp
 
500.000đ
 
1,5 tháng
 
6
 
Thực hành kế toán dịch vụ khách sạn, nhà hàng
 
300.000đ
 
1,5 tháng
 
7
 
Quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP
 
250.000đ
 
1 tháng
 
8
 
Vệ sinh an toàn thực phẩm
 
250.000đ
 
1 tháng
 
9
 
Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
 
250.000đ
 
1 tháng
 
10
 
Trồng hoa
 
1.000.000đ
 
4 tháng
 
11
 
Trồng nấm
 
800.000đ
 
3 tháng
 
12
 
Kiểm tra chất lượng thực phẩm (KCS)
 
800.000đ
 
3 tháng
 
13
 
Chăm sóc khách hàng
 
300.000đ
 
1,5 tháng
 
14
 
Nghiệp vụ bán hàng
 
300.000đ
 
1,5 tháng
 
15
 
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 
300.000đ
 
1,5 tháng
 
16
 
Giao tiếp ứng xử trong du lịch
 
300.000đ
1,5 tháng

 
Thời gian tuyển sinh: từ 18/08/2014 đến 07/9/2014
Các lớp khai giảng trong tháng 9/2014.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ - ĐT: 0511.6567112
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761