Đảng bộ

Đảng bộ

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2015-2020


Phó bí thư phụ trách Đảng ủy: Đào Thị Minh Tâm     

Điện thoại: 0236 3 222362
Di động: 0905 225623
Email: tamdtm@cfi.edu.vn
 
Ủy viên BCH: Nguyễn Văn Đức     

Điện thoại: 0236 3831228
Di động: 0949429555
Email: nguyenvanduc@cfi.edu.vn
 
Ủy viên BCH: Nguyễn Sỹ Nho     

Điện thoại: 0236 2 214784
Di động: 0983.696.246
Email: nguyensinholttp@cfi.edu.vn
 
Ủy viên BCH: Châu Thành Hiền     

Điện thoại: 
Di động: 
Email: chauthanhhien77@cfi.edu.vn
 
 
Ủy viên BCH: Ngô Thế     

Điện thoại: 0236 2 831841
Di động: 0905 181316
Email: ngothe@cfi.edu.vn
 
ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY
 
Chủ nhiệm:         Đào Thị Minh Tâm    
Phó chủ nhiệm:  Ngô Thế
Ủy viên:              Nguyễn Văn Đức


PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761