Ban Giám hiệu

Ban giám hiệu

Hiệu trưởng: Tiến sĩ Đỗ Chí Thịnh
Email: dochithinh@cfi.edu.vn 
 
 
Phó hiệu trưởng: TS. Đặng Thị Mộng Quyên
Email: dangquyen@cfi.edu.vn 


PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761