Các tổ chức đoàn thể

Công đoàn

 BAN  CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Chủ tịch:  Đào Thị Minh Tâm       

Điện thoại: 0236 - 3940313
Di động: 090.5225623
Email: tamdtm@cfi.edu.vn

Phó chủ tịch: Phạm Văn Hùng     

Điện thoại: 
Di động: 0914747633   
Email: hungpv@cfi.edu.vn
 
Ủy viên BTV: Nguyễn Thị Hồng Ngân 

Điện thoại: 
Di động:  0914118525
Email: nganducdn@cfi.edu.vn


Ủy viên BCH: Lê Thị Tuyết Hoa     

Điện thoại: 0236.3620507
Di động:     0905374230
Email:        letuyethoa63@cfi.edu.vn 
 
 
Ủy viên BCH: Trương Hồng Linh     

Điện thoại: 0236.3834063
Di động: 0905039739
Email: linhth@cfi.edu.vn
 

Ủy viên BCH: Ông Thị Ánh Tuyết     

Điện thoại: 0236-3214785
Di động: 0985 772 243
Email: tuyetot@cfi.edu.vn

Ủy viên BCH: Ngô Khắc Khoa

Điện thoại: 
Di động: 0905293702
Email: ymkhoa@cfi.edu.vn


 Ủy viên BCH: Nguyễn Thị Hồng Quyên

Điện thoại: 
Di động: 0903531581
Email: quyencfi@cfi.edu.vn

Ủy viên BCH: Mạc Thị Hà Thanh    

Điện thoại: 
Di động: 
Email: machathanh@cfi.edu.vn

ỦY BAN KIỂM TRA
 
Chủ nhiệm:   Phạm Văn Hùng
Ủy viên:        Trần Thị Duy Nguyệt
Ủy viên:        Hoàng Thị Luận


PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761