Các tổ chức đoàn thể

Công đoàn

 BAN  CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
 
NHIỆM KỲ 2017- 2022

Chủ tịch:  
Đào Thị Minh Tâm     

Điện thoại: 
Di động: 090.5225623
Email: tamdtm@cfi.edu.vn

Phó chủ tịch: Nguyễn Sĩ Nho

Điện thoại: 02366 567 113
Di động: 0983 696 246  
Email: nguyensinho@cfi.edu.vn
 
Ủy viên BTV, trưởng Ban nữ công: 
Phạm Thị Thanh Mai

Ủy viên BCH: 
- Nguyễn Phúc Hiếu
- Nguyễn Thị Kim Nguyên
- Trương Hoài Linh
- Phan Văn Sanh
- Nguyễn Như Anh Tuấn
- Nguyễn Thị Hồng Quyên

 
ỦY BAN KIỂM TRA
 
Chủ nhiệm: Nguyễn Sĩ Nho
Ủy viên: Nguyễn Thị Tường Vân
Ủy viên: Nguyễn Thị Thái Vân

 


PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761