Phòng ban

Phòng Tài chính kế toán

 
LÃNH  ĐẠO PHÒNG
Trưởng phòng: CN. Hoàng Văn Nhân
Điện thoại: 0236 3 844185
Di động: 0914 055244
Email: nhanhv@cfi.edu.vn
 
Phó trưởng phòng : ThS. Nguyễn Thị Tường Vân
Điện thoại: 0236 3 844185
Di động: 0902.157.578
Email: tuongvan1132005@cfi.edu.vn
 
Phó trưởng phòng : CN. Ngô Văn Mân
Điện thoại: 0236 3 844185
Di động: 0905 173601
Email: manv@cfi.edu.vn
 
NHIỆM VỤ
♦ Giúp Hiệu trưởng trong công tác lập dự toán kinh phí trình cơ quan chủ quản duyệt; thực hiện các khoản thu, chi; lập quyết toán theo đúng quy định về chế độ kế toán ♦  tài chính của Nhà nước.
♦ Tổ chức kiểm tra các khoản thu, chi các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của trường; tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.
♦ Giúp Hiệu trưởng tổng hợp kế hoạch các hoạt  động tài chính của Trường.
♦ Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761