Phòng ban

Phòng Quản trị - Đời sống

 
LÃNH  ĐẠO PHÒNG
 
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Út
Điện thoại: 0236 3 940009
Di động: 
Email: utnguyen06@cfi.edu.vn
 

 
NHIỆM VỤ
♦  Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, xây dựng, quản lý, bảo trì và cải tạo, nâng cấp các cơ sở vật chất của trường.
♦  Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt; công tác y tế, vệ sinh, truyền thông dân số, công tác đời sống vật chất của cán bộ viên chức và HSSV.
♦  Giúp Hiệu trưởng việc quản lý đất đai, công trình xây dựng cơ bản, nâng cao năng lực cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường.
♦  Tổ chức kiểm kê tài sản, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.
♦  Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761