Khoa

Khoa Công nghệ thực phẩm

  
 LÃNH  ĐẠO KHOA
 
Trưởng khoa: ThS. Châu Thành Hiền
 Điện thoại: 0236 2222360
 Di động: 
 Email: 
 
 
Phó trưởng khoa: ThS. Trần Thị Thanh Mẫn 
Điện thoại: 0236 2222360
Di động: 0905397799
Email: manttt@cfi.edu.vn
 
 
Phó trưởng khoa: ThS. Trương Hồng Linh
Điện thoại: 0511 2222360
Di động: 0905039739
Email:  linhth@cfi.edu.vn
 
 
GIỚI THIỆU
Tiền thân của khoa Công nghệ Thực phẩm là tổ Kỹ thuật (thành lập năm 1989) của trường Trung học Lương thực II. Năm 2002, Khoa được thành lập ngay sau khi trường nâng cấp thành trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm với tên gọi Khoa Công nghệ Lương thực Thực phẩm. Đến năm 2013, Khoa được đổi tên thành Khoa Công nghệ Thực phẩm.
 
Trong giai đoạn 1976 – 2001, Khoa đào tạo bậc THCN, đào tạo nghề và bồi dưỡng cán bộ quản lý với các ngành bảo quản lương thực, công nghệ chế biến thực phẩm, kỹ thuật sản xuất muối. Năm 2002, Khoa tiếp tục đào tạo các ngành nghề đã có đồng thời lần lượt mở thêm các ngành ở bậc cao đẳng: công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học (nay đã chuyển sang cho Khoa công nghệ sinh học quản lý). Đến nay, Khoa đã tham gia đào tạo công nhân kỹ thuật cho các nhà máy như: các nhà máy đường (Tuy Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đaklak, La Ngà, Huế…), các nhà máy rau quả (Quảng Nam, Gia Lai, Bình Định).…. Ngoài ra, Khoa còn tham gia đào tạo nghề, bồi dưỡng ngắn hạn cho các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, các dự án …như: lớp bồi dưỡng chế biến thủy sản, đào tạo nghề cho dự án bảo tồn Cù Lao Chàm, kiểm tra chất lượng thực phẩm, vệ sinh thực phẩm… Từ năm 2012 đến nay, khoa Công nghệ Thực phẩm đã phát triển chương trình, mở thêm những ngành đào tạo mới như: quản lý chất lượng thực phẩm, công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ sau thu hoạch. Với việc điều chỉnh mục tiêu đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng, với những đổi mới về khoa học công nghệ, khoa Công nghệ Thực phẩm đã và đang trở thành một địa chỉ đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ các lĩnh vực chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm, quản lý chất lượng thực phẩm,…  có uy tín, chất lượng tốt; cung cấp nguồn nhân lực (cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp) có trình độ chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu đa dạng và yêu cầu kỹ thuật cao của thị trường lao động trong lĩnh vực được đào tạo.
 
Phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, trong những năm tới khoa Công nghệ Thực phẩm tiếp tục khẳng định vai trò là khoa trọng điểm của trường. Khoa sẽ mở rộng các ngành nghề đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao thích ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước; tạo lập cơ sở vật chất; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng và đạt chuẩn về chất lượng; ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi thành viên trong khoa.
 


PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761