Khoa

Khoa Công nghệ sinh học

   
LÃNH ĐẠO KHOA
Trưởng khoa: ThS. Bùi Thái Hằng
 Điện thoại: 
 Di động: 0905.161970
 Email: buithaihang@cfi.edu.vn  
 
Phó trưởng khoa: ThS. Trần Hữu Nhân
Điện thoại: 
Di động: 
Email: 
 
 GIỚI THIỆU

Với gần 10 năm hình thành và phát triển, Khoa Công nghệ sinh học đã và đang trở thành một địa chỉ đào tạo và nghiên cứu công nghệ sinh học có uy tín, chất lượng tốt, nhằm đào tạo  nguồn nhân lực (cao đẳng và kỹ thuật viên) có trình độ chuyên môn tiên tiến, đáp ứng được nhu cầu đa dạng và yêu cầu kỹ thuật cao của thị trường lao động trong lĩnh vực công nghệ sinh học, kỹ thuật môi trường.

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761