Khoa

Khoa Tài chính kế toán

   Website khoa Tài chính kế toán: http://cfi.edu.vn/tckt/

  LÃNH  ĐẠO KHOA
 
Trưởng khoa: ThS. Đào Thị Minh Tâm 
 Điện thoại: 0236 2 222362
 Di động: 0905.225623
 Email: tamdtm@cfi.edu.vn   
 
 
Phó trưởng khoa: ThS. Văn Thị Thanh Yên 
Điện thoại: 0236 2222362
Di động: 0905.224228
Email:  yenvtt@cfi.edu.vn 

 GIỚI THIỆU
Trải qua gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, kể từ khóa đào tạo đầu tiên của chuyên ngành kế toán vào năm 1976. Khoa Tài chính – kế toán đã có những đóng góp lớn vào việc đào tạo và đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho khu vực Miền trung và Tây Nguyên. Mục tiêu phát triển của khoa Kế toán – Tài chính là:
 -  Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng thuộc mọi thành phần kinh tế;
-  Đào tạo các nhân viên kế toán có nền tảng kiến thức lý thuyết vững chắc, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo và ý thức trách nhiệm cao trong công việc; Có khả năng thích nghi nhanh với môi trường và khả năng tự học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường;
-  Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên nhằm đóng góp giải pháp cho những vấn đề lý luận và thực tiễn nghề nghiệp.
- Xây dựng và phát triển các quan hệ gắn kết với các tổ chức nghề nghiệp để tạo sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng, giữa lý thuyết và thực tiễn.

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761