Khoa

Khoa Kinh tế

   Website khoa Kinh tế: http://cfi.edu.vn/kinhte/

 LÃNH  ĐẠO KHOA
Trưởng khoa: ThS. Lê Thị Nguyên Tâm
 Điện thoại: 0236 2 222378
 Di động: 0905337897
 Email: tamltn@cfi.edu.vn  
 
Phó trưởng khoa: ThS. Huỳnh Thị Kim Ngân
Điện thoại: 0236 2 222378
Di động: 0905335445
Email: nganhtk@cfi.edu.vn
 
GIỚI THIỆU 
Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, khoa Kinh tế hiện đang phụ trách đào tạo ngành Quản trị kinh doanh và ngành Phát triển nông thôn bậc Cao đẳng; với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh ngoại thương, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị thương mại – dịch vụ và Quản trị marketing, ngành Quản lý doanh nghiệp bậc trung cấp.
Đến với Khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm Đà Nẵng người học sẽ được trải nghiệm mô hình đào tạo về kinh doanh và phát triển nông thôn hiện đại, chất lượng cao, có kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế, hướng vào chuẩn mực đào tạo thực tế nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.
Mục tiêu của các chương trình đào tạo của Khoa là nhằm đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh và ngành Phát triển nông thôn. Đối với ngành Quản trị kinh doanh, người học vừa có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết quản trị đồng thời nhấn mạnh kỹ thuật kinh doanh đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực quản lý trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Đối với ngành Phát triển nông thôn, người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng tổ chức và phát triển nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761