Trung tâm

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

   Giám đốc: Ngô Đức Chiến   
  

               Điện thoại: 0236 6 567 113
               Di động: 0983 111 220
               Email: ducchien@cfi.edu.vn

   
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761