Tuyển sinh Ngắn hạn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG


Căn cứ thông báo tuyển sinh của trường đại học Nha Trang về việc tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông tại trường cao đẳng Lương thực – Thực phẩm. Nhà trường thông báo tuyển sinh Đại học liên thông các ngành theo nội dung sau: 
1. Loại hình và thời gian đào tạo
STT
Loại hình đào tạo
Ngành đào tạo
Thời gian đào tạo
1
Đại học liên thông từ Cao đẳng
Kế toán
1,5 năm
Công nghệ thực phẩm
2
Đại học liên thông từ Trung cấp
Kế toán
2,5 năm
Công nghệ thực phẩm
2. Đối tượng tuyển sinh
       Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng cùng chuyên ngành và theo các quy định của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo liên thông; Thi tuyển 3 môn: Toán, Cơ sở ngành và Chuyên ngành

3. Phát hành và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
        Hồ sơ phát hành tại phòng Đào tạo trường cao đẳng Lương thực – Thực phẩm. Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3831228
        Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Đợt 1: từ ngày có thông báo này đến ngày 30/06/2016 (nếu đủ lớp)
Đợt 2: Từ 30/6/2016 đến 30/10/2016
4. Dự kiến ôn thi:                Đợt 1: Tháng 7/2016; Đợt 2: Tháng 11/2016

5. Thời gian tuyển:              Đợt 1: Tháng 8/2016; Đợt 2: Tháng 12/2016

6. Địa điểm học tập: Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm
 
7. Lệ phí tuyển sinh và ôn thi:
            - Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí xét tuyển:                                      60.000 đ/TS
            - Lệ phí thi tuyển 3 môn (thu khi nộp hồ sơ):                              450.000 đ/TS
            - Hồ sơ đăng ký dự tuyển:                                                               50.000 đ/bộ
            - Lệ phí ôn thi                                                                                   300.000 đ/TS/môn
 
Thông tin liên hệ:
            Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Lương Thực – Thực Phẩm
            Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
            Điện thoại: 0511.3831228 – 0949429555Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761