Tuyển sinh Ngắn hạn

Tuyển sinh đào tạo nghề “Kiểm tra chất lượng thực phẩm” trình độ sơ cấp

 Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tuyển sinh đào tạo nghề “Kiểm tra chất lượng thực phẩm” trình độ sơ cấp, với nội dung cụ thể như sau: 
1. Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu học từ đủ 18 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
2. Địa điểm học: Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
3. Thời gian khóa học:12 tuần. 
4. Ngày khai giảng:Ngày 27/02/2017.
5. Học phí: 800.000 đồng/học viên/khóa học.  
6. Hồ sơ đăng ký học:
    - Đơn đăng ký học (nhận tại trung tâm).
    - 02 ảnh thẻ 3x4.
    - Bản photo CMND.
    - Bản photo thẻ HSSV, hoặc bản sao bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất.
7. Liên hệ:Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ.
Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
Địa chỉ: số 101B  đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 
+ Điện thoại: 0511.6567112 / 0987147113 (Cô Nhung)
       + Địa chỉ email: ttdaotaonganhan@yahoo.com ; Web: cfi.edu.vn/cpt

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761