Tuyển sinh Ngắn hạn

Tuyển sinh đào tạo nghề sơ cấp Kiểm tra chất lượng thực phẩm

 
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO 
 “KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM” 
NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
       
            Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tuyển sinh đào tạo nghề trình độ sơ cấp: “Kiểm tra chất lượng thực phẩm”, với nội dung cụ thể như sau: 
1. Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu học từ đủ 18 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
2. Địa điểm học: Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
3. Thời gian khóa học: 03 tháng. 
4. Ngày khai giảng dự kiến:Ngày 05/03/2018.
5. Học phí: 1.000.000 đồng/học viên/khóa học. 
6. Hồ sơ đăng ký học:
    - Đơn đăng ký học (nhận tại trung tâm).
    - 02 ảnh thẻ 3x4.
    - Bản photo CMND.
    - Bản photo thẻ HSSV, hoặc bản sao bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất.
7. Liên hệ:Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ.
Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
Địa chỉ: số 101B đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 
Điện thoại: 0236.6567112 / 0987147113
                  Địa chỉ email: ttdaotaonganhan@yahoo.com
 
 
 
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761