Tuyển sinh Ngắn hạn

Tuyển sinh lớp Quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP

 
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
 
“QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM THEO HACCP”
       
        Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng “Quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP”, với nội dung đào tạo cụ thể như sau: 
1. Đối tượng: là người đủ 15 tuổi trở lên, gồm:
- HSSV đã và đang theo học các ngành liên quan về lĩnh vực thực phẩm;
- Cán bộ, công nhân lao động đang làm việc ở các công ty, nhà máy sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
2. Địa điểm học: Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
3. Thời gian khóa học: 05 tuần. 
4. Khai giảng:Ngày 05/03/2018.
5. Học phí: 400.000 đồng/ 1 học viên. 
6. Hồ sơ đăng ký học:
- Đơn đăng ký học.
- 02 ảnh thẻ 4x6.
- Bản photo giấy CMND.
- Bản photo thẻ HSSV, hoặc bản sao bằng tốt nghiệp các ngành liên quan về lĩnh vực thực phẩm, hoặc giấy xác nhận đang công tác tại các công ty, nhà máy sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
7. Liên hệ:Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ.
Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
Địa chỉ: số 101B đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 
Điện thoại: 0236.6567112 / 0987147113
                 Địa chỉ email: ttdaotaonganhan@yahoo.com
 
 
 
 
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761