Thông tin tuyển sinh

Thông báo khai giảng lớp Thực hành kê khai Thuế

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP 
“THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ” 

1. Thời gian khai giảng: 21/02/2017
2. Địa điểm học: Phòng B2.06, Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm. Địa chỉ:số 101B  đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
3. Thời gian học: 3 tuần
4. Liên hệ: Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ,Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.Điện thoại: 0236.6567112 / 0906444676 (Cô Thư)

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761