Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm - Thông báo khai giảng lớp Thực hành kê khai Thuế
Thông tin tuyển sinh

Thông báo khai giảng lớp Thực hành kê khai Thuế

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP 
“THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ” 

1. Thời gian khai giảng: 21/02/2017
2. Địa điểm học: Phòng B2.06, Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm. Địa chỉ:số 101B  đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
3. Thời gian học: 3 tuần
4. Liên hệ: Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ,Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.Điện thoại: 0236.6567112 / 0906444676 (Cô Thư)

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761