Thông tin tuyển sinh

Khai giảng lớp sơ cấp "Kiểm tra chất lượng thực phẩm”

1. Thời gian khai giảng: 18h00’ thứ hai ngày 27/02/2017 
2. Địa điểm học:
- Lớp 16KCS3: Phòng A1.02; 
- Lớp 16KCS4: Phòng A1.03
Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm. Địa chỉ:số 101B  đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
3. Thời gian học: 3 tháng 
4. Liên hệ:Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ,Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.Điện thoại: 0511.6567112/0987147113 (Cô Nhung)
  

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761