Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm - Khai giảng lớp sơ cấp "Kiểm tra chất lượng thực phẩm”
Thông tin tuyển sinh

Khai giảng lớp sơ cấp "Kiểm tra chất lượng thực phẩm”

1. Thời gian khai giảng: 18h00’ thứ hai ngày 27/02/2017 
2. Địa điểm học:
- Lớp 16KCS3: Phòng A1.02; 
- Lớp 16KCS4: Phòng A1.03
Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm. Địa chỉ:số 101B  đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
3. Thời gian học: 3 tháng 
4. Liên hệ:Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ,Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.Điện thoại: 0511.6567112/0987147113 (Cô Nhung)
  

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761