Thông tin tuyển sinh

Giới thiệu ngành nghề đào tạo bậc Cao đẳng


1.      CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Ngành Công nghệ thực phẩm là ngành đào tạo chuyên về lĩnh vực bảo quản, sản xuất, chế biến thực phẩm. với các công việc như: vận hành thiết bị, duy trì, điều chỉnh các quá trình công nghệ chế biến trong dây chuyền sản xuất thực phẩm (bia, sữa, thủy sản, đường, bánh kẹo...); chế biến món ăn và pha chế đồ uống; nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới; lấy mẫu, kiểm tra, đánh giá và kiểm soát chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trong bảo quản, sản xuất thực phẩm; xây dựng hồ sơ quản lý chất lượng thực phẩm; v.v...
 Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm; các cơ quan kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm, các cơ sở nghiên cứu, tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực thực phẩm; làm việc trong các nhà hàng, khách sạn với vai trò là chế biến món ăn và pha chế đồ uống; trong các bệnh viện, cơ sở y tế với vai trò phụ trách dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng cộng đồng...
2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM
Ngành Quản lý chất lượng thực phẩm đào tạo cho người học các kiến thức và kỹ năng về kiểm soát đảm bảo chất lượng thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm, với công việc kiểm soát, đảm bảo chất lượng tại các cơ sở sản xuất, bảo quản và kinh doanh thực phẩm; phân tích, kiểm tra, đánh giá chất lượng thực phẩm, kiểm tra vệ sinh và an toàn thực phẩm, tư vấn về dinh dưỡng, chất lượng và an toàn thực phẩm
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm; các phòng thí nghiệm, đánh giá chất lượng và vệ sinh, an toàn thực phẩm; các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm như chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, chi  cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các sở, ngành có chức năng quản lý chất lượng nông sản thực phẩm; các cơ sở đào tạo và các viện nghiên cứu, tư vấn về chất lượng, an toàn thực phẩm
3. CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Ngành Công nghệ chế biến thủy sảnngành đào tạo người học có kiến thức, các kỹ năng về chế biến và bảo quản thủy sản. Người học ngành này sau tốt nghiêp có thể đảm nhận các nhiệm vụ như: vận hành thiết bị, trong dây chuyền chế biến thủy sản; điều khiển các quá trình công nghệ trong quy trình chế biến; nghiên cứu và phát triển sản phẩm thủy sản mới; đánh giá và kiểm soát chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trong bảo quản, chế biến thủy sản; bảo quản nguyên liệu và sản phẩm chế biến thủy sản; xây dựng hồ sơ quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản; v.v...
            Người học sau khi tốt nghiệp làm việc ở các dây chuyền sản xuất, chế biến thủy sản tại các cơ sở chế biến, bảo quản thủy sản; các cơ sở kinh doanh thủy sản; các cơ quan kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm, các cơ sở nghiên cứu, tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực thủy sản.
4. KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG LTTP
Nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm đào tạo người học có thể thực hiện các hoạt động như bố trí, sắp xếp phòng kiểm nghiệm; chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và máy móc cần thiết phục vụ cho yêu cầu kiểm nghiệm; chuẩn bị các chất chuẩn, hóa chất dùng trong kiểm nghiệm; lấy mẫu, thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu cảm quan, vi sinh và các chỉ tiêu lý hóa của các mặt hàng lương thực và thực phẩm.
Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở chế biến, bảo quản và kinh doanh lương thực, thực phẩm; các trung tâm kiểm nghiệm và quản lý chất lượng; tại các cơ quan kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm như cục, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, trung tâm y tế dự phòng, chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại các viện nghiên cứu, các cơ sở tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm.
5. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Kế toán doanh nghiệp là nghề thực hiện công việc quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế về sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp.
Người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc trong các doanh nghiệp sản xuất, công ty thương mại dịch vụ, ngân hàng, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân… Vị trí cụ thể có thể là kế toán viên, thu ngân, thủ kho, thủ quỹ, nhân viên bảo hiểm xã hội, nhân viên bảo hiểm y tế,….
6. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Ngành Công nghệ sinh học trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu các phương pháp phân tích DNA, kỹ thuật nuôi cấy mô, tế bào - nhân nhanh giống cây trong ống nghiệm; nhân giống và trồng các loại nấm ăn, nấm dược liệu; ứng dụng vi sinh vật trong công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, sản xuất được chế phẩm sinh học phục vụ trong nông nghiệp.
            Người học sau khi tốt nghiệp làm việc tại các phòng thí nghiệm tại cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu về CNSH, công nghệ vi sinh; ở các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm, dược phẩm; các cơ sở sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học; trung tâm tư vấn, tiếp thị các sản phẩm sinh học tại các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
7. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trang bị những kiến thức, kỹ năng  chuyên sâu về các kỹ thuật phân tích, quan trắc, phân tích và đánh giá tác động môi trường, các kỹ thuật xử lý chất thải, khí thải vào công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường; tư vấn và thực hiện các dịch vụ liên quan đến môi trường; áp dụng được kiến thức về công nghệ sinh học, sản xuất sạch hơn nhằm tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng, giảm thiểu rủi ro cho môi trường và con người nhằm phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.
Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường làm việc trong các phòng thí nghiệm tại cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu về môi trường; các công ty, nhà máy xử lý và bảo vệ môi trường; các bộ phận xử lý môi trường tại các nhà máy, xí nghiệp, trang trại, các cơ sở sản xuất; tại các viện, trường, trung tâm tư vấn, trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ môi trường, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.        
8. BẢO VỆ THỰC VẬT
            Nghề Bảo vệ thực vật trang bị cho người học các kiến thức chuyên môn trong việc điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo và xây dựng quy trình phòng trừ các loài sinh vật hại trên các loại cây trồng phổ biến;các nguyên tắc, phương pháp kiểm dịch, lấy mẫu, kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, quản lý dịch hại ở các nhóm cây trồng;bố trí hệ thống và cơ cấu cây trồng hợp lý, sử dụng và bảo vệ đất theo hướng nâng cao độ phì nhiêu tăng hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường
            Người học sau khi tốt nghiệp sẽ đảm nhận được vị trí kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ thực vật tại các cơ sở, cơ quan chuyên ngành nông nghiệp, bảo vệ thực vật hoặc các hợp tác xã, trang trại, các công ty, tổ chức và các hộ gia đình; tham gia phục vụ trong các cơ sở nghiên cứu; ngoài ra có thể tổ chức được một cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở quy mô xã và huyện.
9. QUẢN TRỊ KINH DOANH
Ngành Quản trị kinh doanh trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng về quản trị doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, marketing, bán hàng, tài chính, nhân sự.
Người học sau khi tốt nghiệp làm việc tại các vị trí công việc:
            - Nhân viên phòng kế hoạch - kinh doanh, có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh và tổ chức hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp;
            - Nhân viên tác nghiệp tại: phòng sản xuất, phòng marketing, nhân viên bán hàng và thị trường, nhân viên tín dụng tại công ty và ngân hàng, nhân viên văn thư tại phòng nhân sự trong các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất chế tạo, kinh doanh thương mại và dịch vụ;
            - Có thể đảm đương công việc thư ký trong các đơn vị thuộc các tổ chức của chính phủ;
            - Có thể tự kinh doanh và tạo lập cơ sở kinh doanh cho bản thân;
            - Có thể tham gia quản lý các hoạt động bán hàng, marketing, tài chính, nhân sự và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp sau một thời gian làm việc nhất định.
10. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
            Nghề Quản trị khách sạn trang bị cho người học kiến thức chuyên môn về quản trị lưu trú, quản trị nhà hàng và quản trị hội nghị, hội thảo. Đồng thời, người học cũng được rèn luyện kỹ năng thực hành các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, nhà hàng, buồng, ăn uống, phục vụ tiệc, hội nghị, hội thảo.
            Người học sau khi tốt nghiệplàm việc tại các vị trí công việc:
            - Nhân viên ở bộ phận lễ tân;
            - Nhân viên ở bộ phận nhà hàng, phục vụ hội nghị;
            - Nhân viên ở bộ phận buồng phòng;
          - Tùy theo khả năng của mình, kinh nghiệm thực tiễn, mô hình công tác và loại hình khách sạn, người học có khả năng đảm đương các vị trí công việc cao hơn như giám sát bộ phận lễ tân, quản lý bộ phận buồng phònghoặc quản lý khách sạn nhỏ.
11. QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
Nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ cung cấp cho bạn kiến thức chuyên môn và các kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn viên, quản lý và điều hành trong các công ty du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, và các tổ chức khác trong ngành du lịch nói chung; đồng thời còn chú trọng giúp sinh viên xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, và phát triển các kỹ năng bổ trợ như giao tiếp, thu thập, xử lý thông tin và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm…
Người học sau khi tốt nghiệp làm việc tại các vị trí công việc:
            - Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bán tour, nhân viên đón tiếp và tư vấn bán hàng;
           - Có thể làm việc tại các công ty giải trí, các trung tâm giải trí, trung tâm hội chợ triển lãm, điều hành theo dõi khách hàng, tổ chức sắp xếp các sự kiện vui chơi giải trí;
           - Có thể làm việc tại các đơn vị dịch vụ du lịch và lữ hành khác như đại lý vé máy bay, văn phòng du lịch tại các tỉnh thành, tư vấn du lịch, nhân viên marketing du lịch;
          - Có thể tổ chức, quản lý, thiết kế và điều hành tour du lịch tại các công ty dịch vụ lữ hành và các công ty du lịch với quy mô khác nhau.

Xem th
êm: Giới thiệu ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761