Thông tin tuyển sinh

Bảng phân chia khu vực tuyển sinh năm 2016

 Bảng phân chia khu vực tuyển sinh theo đơn vị hành chính thuộc tỉnh năm 2016

  Danh mục các trường THPT và tương đương, khu vực của trường
 


                                          Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://www.moet.gov.vn/?page=1.26&view=1197)

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761