Thông tin tuyển sinh

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Kế toán, Kiểm soát viên các HTX nông nghiệp

 TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ KẾ TOÁN,
KIỂM SOÁT VIÊN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP
 

Thực hiện chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển, đổi mới Hợp tác xã Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm thường xuyên tổ chức các lớp “Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kế toán, kiểm soát viên các Hợp tác xã”nhằm giúp cán bộ quản lý HTX có cách nhìn và tư duy mới về việc huy động và sử dụng các nguồn lực của HTX trong nền kinh tế thị trường đem lại hiệu quả, đồng thời giúp kế toán HTX các kỹ năng trong việc xử lý chứng từ, mở và khóa sổ, xử lý các nghiệp vụ kế toán HTX, lập các báo cáo tài chính,...
1.Nội dung và thời gian bồi dưỡng:
- Kế toán HTXNN: 1 ngày
- Quản lý tài chính HTXNN: 1 buổi
2. Địa điểm:
Theo yêu cầu của đơn vị.
3. Kinh phí tập huấn:
Trường sẽ thương lượng với đơn vị.
Vậy trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm kính đề nghị đơn vị có nhu cầu bồi dưỡng vui lòng cho biết thông tin theo số điện thoại: 0511.6567112 (số DĐ: 0906.444.676), email: anhthu_qn@cfi.edu.vn hoặc trực tiếp liên hệ tại địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị.

Để biết thêm thông tin về các khóa đào tạo khác vui lòng truy cập website: http://cfi.edu.vn/cpt/
 
---***---
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761