Tuyển sinh Chính quy

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018

      BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
       Số:    /TCĐLTTP-ĐT-ĐATS                          Đà Nẵng, ngày         tháng 01 năm 2018
  
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018 
 
Căn cứ xây dựng đề án:
- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
- Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh hệ trình độ trung cấp, cao đẳng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Chỉ thị 10/CT-TW ngày 05/10/2011 của Bộ Chính trị về triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS;
- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;
- Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
 
I.          NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 
TT
 
Ngành, nghề đào tạo
 
Chỉ tiêu tuyển sinh
 
Cao đẳng
 
Trung cấp
 
Sơ cấp
1
Công nghệ thực phẩm
50
30
 
2
Kỹ thuật chế biến món ăn
30
30
 
3
Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm
20
 
 
4
Chế biến và bảo quản thủy sản
 
30
 
5
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực
 
20
 
6
Quản trị khách sạn
30
 
 
7
Quản trị nhà hàng
20
 
 
8
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
30
 
 
9
Quản trị kinh doanh
30
 
 
10
Hướng dẫn du lịch
30
30
 
11
Nghiệp vụ nhà hàng
 
100
 
12
Phát triển nông thôn
20
 
 
13
Công nghệ sinh học
20
 
 
14
Công nghệ kỹ thuật môi trường
20
 
 
15
Bảo vệ thực vật
 
20
 
16
Kế toán doanh nghiệp
30
20
30
17
Công nghệ thông tin
20
 
 
18
Chế biến món ăn
 
 
30
19
Kiểm tra chất lượng thực phẩm
 
 
100
20
Sản xuất nông nghiệp sạch
 
 
60
21
Phục vụ nhà hàng
 
 
30
22
Chế biến các sản phẩm từ gia súc
 
 
60
 
 
Tổng cộng
 
350
 
280
 
310
 
 
II. THỜI GIAN TUYỂN SINH 
1. Đối với trình độ Cao đẳng và Trung cấp chính quy:
Khóa học Mùa Xuân: Từ tháng 02 đến tháng 04 năm 2018
Khóa học Mùa Thu: Từ tháng 06 đến tháng 09 năm 2018
Trong các kỳ tuyển sinh, tuỳ theo tình hình thí sinh đăng ký, Hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định thời điểm gọi nhập học từng đợt cho phù hợp.  
2. Đối với trình độ Sơ cấp:
Thực hiện tuyển sinh suốt năm học cho tất cả các đối tượng có nhu cầu. 
III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
1. Đối với trình độ Cao đẳng: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (viết tắt THPT) hoặc tương đương trở lên.
2. Đối với trình độ trung cấp: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là THCS) hoặc tương đương trở lên 
3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài, nếu có đủ điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển học trình độ trung cấp, cao đẳng:
- Bảo đảm các điều kiện được quy định tại mục 1 hoặc 2;
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (nếu dùng ngân sách nhà nước đi học) đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được dự tuyển khi đã được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồng ý;
- Quân nhân và công an nhân dân tại ngũ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng ý; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau;
- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học trung cấp, cao đẳng tại Trường: Hiệu trưởng trường căn cứ kết quả học tập ở THCS, THPT hoặc tương đương trở lên của thí sinh (bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ minh chứng) và kết quả kiểm tra kiến thức, tiếng Việt (nếu cần) theo quy định của trường để xem xét, quyết định tuyển thí sinh vào học. 
IV. HÌNH THỨC TUYỂN SINH
Nhà trường thực hiện xét tuyển theo từng đợt dựa trên số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu tuyển sinh theo nguyên tắc:
- Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển.
- Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện xét tuyển theo từng đợt cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
- Kết quả xét tuyển được công bố công khai trên website nhà trường tại địa chỉ http://cfi.edu.vn và triệu tập thí sinh nhập học.  

Phụ lục Mẫu phiếu Đăng ký xét tuyển

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761