Tuyển sinh Chính quy

Thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng lên Đại học năm 2018

Tải mẫu Phiếu đăng ký tuyển sinh

Tải 
Đơn xin dự tuyển

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761