DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm thông báo danh sách trúng tuyển bậc cao đẳng chính quy năm 2017. (cập nhật đến ngày 26/07/2017)

Những thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển nếu chưa nhận được giấy báo có thể tham khảo thông tin nhập học tại đây để biết thời gian và thủ tục nhập học.

Các thông tin phản hồi xin gọi về bộ phận tuyển sinh: 0236.3831228

STT

HỌ VÀ TÊN

N.SINH

KV

DT

NGÀNH

1

Nguyễn Thị Diệu

Ái

02/08/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

2

Lê Văn

An

21/11/1999

KV2-NT

 

Chế biến và bảo quản thủy sản

3

Lương Thanh

An

26/09/1999

 

 

Quản trị khách sạn

4

Nguyễn Thị Thúy

An

27/05/1999

KV2-NT

 

Quản trị nhà hàng

5

Trần Văn

An

01/03/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

6

Lương Quốc

Ân

 

2

 

Công nghệ thực phẩm

7

Đặng Thị Ngọc

Anh

01/02/1999

KV2-NT

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

8

Lê Thị Kim

Anh

10/08/1998

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

9

Lê Thị Lan

Anh

14/10/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

10

Lê Thị Lan

Anh

16/03/1999

 

 

Quản trị kinh doanh

11

Lưu Thị Kim

Anh

17/06/1999

KV2

 

Quản trị khách sạn

12

Ngô Thị Vân

Anh

03/11/1998

 

 

Kế toán doanh nghiệp

13

Nguyễn Thị Hồng

Anh

28/12/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

14

Nguyễn Thị Hồng

Anh

28/12/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

15

Nguyễn Thị Kim

Anh

04/12/1999

 

 

Kế toán doanh nghiệp

16

Nguyễn Thị Kim

Anh

11/08/1998

KV2-NT

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

17

Nguyễn Thị Kim

Anh

24/05/1982

KV3

 

Kế toán doanh nghiệp

18

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

08/11/1999

2

 

Quản trị kinh doanh

19

Phạm Thị Vy

Anh

05/05/1999

KV2

 

Kế toán doanh nghiệp

20

Phan Thị Trâm

Anh

12/02/1999

KV2-NT

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

21

Trần Kim

Anh

 

 

 

Công nghệ thực phẩm

22

Lê Ngọc

Ánh

19/08/1999

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

23

Lê Thị Minh

Ánh

08/03/1999

KV2

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

24

Lương Văn

Ánh

23/04/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

25

Nguyễn Thị Kim

Ánh

25/11/1999

KV2

 

Công nghệ thực phẩm

26

Nguyễn Thị Thu

Ánh

24/05/1999

KV2-NT

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

27

Nguyễn Văn

Ánh

16/01/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

28

Phạm Thị Phương

Ánh

31/01/1999

KV2-NT

 

Kế toán doanh nghiệp

29

Trần Thị Minh

Ánh

26/03/1999

KV2

 

Quản trị khách sạn

30

Thái Văn

Bách

08/04/1999

KV3

 

Quản lư chất lượng thực phẩm

31

Đặng Hưng

Ban

17/09/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

32

Trương Nhựt

Bằng

 

 

 

Công nghệ thực phẩm

33

Nguyễn Gia

Bảo

28/09/1999

KV2-NT

 

Hướng dẫn du lịch

34

Nguyễn Khắc

Bảo

22/08/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

35

Nguyễn Lê Quốc

Bảo

12/11/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

36

Phạm Tiến

Bảo

25/08/1999

 

 

Quản trị kinh doanh

37

Nguyễn Thị

29/01/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

38

Huỳnh Tấn

B́nh

27/04/1999

2

 

Công nghệ thực phẩm

39

Lương Văn

B́nh

02/09/1999

 

 

Quản trị khách sạn

40

Nguyễn Thị Thanh

B́nh

06/12/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

41

H-Ân

Bkrông

21/04/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

42

Y Grei

Bkrông

24/02/1999

1

 

Công nghệ thực phẩm

43

Nguyễn Thị

Bông

02/10/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

44

Phạm Thị

Bông

20/08/1999

KV3

 

Kiểm nghiệm chất lượng lttp

45

H-Linh

Byă

 

 

 

Quản trị kinh doanh

46

Lê Thị

Cẩm

20/12/1997

KV2-NT

 

Hướng dẫn du lịch

47

Nguyễn Thị Xuân

Cẩm

26/01/1999

2-nt

 

Công nghệ thực phẩm

48

Phạm Thị Tố

Cẩm

07/05/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

49

Lưu Trọng

Cảnh

22/11/1999

KV2-NT

 

Quản trị kinh doanh

50

Nguyễn Thị Bảo

Châu

01/11/1999

KV2-NT

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

51

Phạm Ngọc Minh

Châu

10/02/1999

3

 

Quản trị khách sạn

52

Trương Thị Mỹ

Châu

 

2

 

Công nghệ thực phẩm

53

Đỗ Thị Ngọc

Chi

12/04/1999

KV2-NT

 

Quản trị kinh doanh

54

Dương Huệ

Chi

27/03/1997

KV2-NT

 

Hướng dẫn du lịch

55

Ngô Thị Kim

Chi

28/12/1999

 

 

Quản trị khách sạn

56

Nguyễn Thị Kim

Chi

26/06/1999

KV2-NT

 

Quản trị nhà hàng

57

Nguyễn Thị Kim

Chi

10/01/1999

1

 

Công nghệ thực phẩm

58

Phan Thị Linh

Chi

01/09/1999

1

 

Kế toán doanh nghiệp

59

Trần Thị Anh

Chi

17/07/1999

KV2-NT

 

Quản trị kinh doanh

60

Nguyễn Đắc

Chí

17/10/1999

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

61

Hà Đức

Chiến

19/10/1999

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

62

Trần Thị

Chiến

10/10/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

63

Ngô Xuân

Chiêu

20/11/1999

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

64

Nguyễn Vĩnh

Chinh

 

 

 

Công nghệ thực phẩm

65

Nguyễn Thị

Chính

30/01/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

66

Huỳnh Tấn

Chung

10/02/1998

1

 

Quản lý chất lượng thực phẩm

67

Nguyễn Thị Thanh

Chung

19/10/1999

KV2-NT

 

Quản trị kinh doanh

68

Nguyễn Xuân

Chung

19/10/1999

 

 

Quản trị khách sạn

69

Phan Phước

Chung

01/01/1999

KV2

 

Công nghệ thực phẩm

70

Trần Thị Thu

Chung

20/05/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

71

Mai Văn

Chương

20/02/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

72

Lê Thành

Công

17/08/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

73

Ngô Văn

Công

08/07/1999

 

 

Công nghệ sinh học

74

Trần Vũ

Công

15/09/1999

1

 

Công nghệ thực phẩm

75

Vơ Chí

Công

11/12/1999

 

 

Công nghệ sinh học

76

Đỗ Văn

Cúc

21/06/1999

KV2-NT

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

77

Dương Thị Kiều

Cương

27/07/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

78

Hồ Thị Kim

Cương

23/02/1999

KV2-NT

 

Hướng dẫn du lịch

79

Hoàng Kim

Cường

20/10/1997

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

80

Trần Quốc

Cường

08/10/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

81

Nguyễn Văn

Đại

15/09/1999

 

 

Quản lư chất lượng thực phẩm

82

Nguyễn Thị

Dàng

26/10/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

83

Hồ Bùi

Danh

03/02/1999

2NT

 

Chế biến và bảo quản thủy sản

84

Bùi Thị Anh

Đào

12/04/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

85

Hoàng Thị

Đào

26/03/1999

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

86

Lê Hồng

Đào

22/05/1999

KV2-NT

 

Hướng dẫn du lịch

87

Lư Thị Bích

Đào

03/09/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

88

Nguyễn Thị Hồng

Đào

09/01/1999

1

 

Công nghệ thực phẩm

89

Phan Gia

Đào

18/12/1999

KV2-NT

 

Công nghệ sinh học

90

Huỳnh Tấn

Đạt

21/06/1999

2

 

Công nghệ thực phẩm

91

Lê Thị Mỹ

Đạt

10/03/1999

KV2

 

Bảo vệ thực vật

92

Nguyễn Văn

Đạt

10/07/1998

 

 

Công nghệ sinh học

93

Phạm Đức

Đạt

02/01/1999

 

 

Quản trị kinh doanh

94

Phan Văn Thành

Đạt

01/01/2000

KV2-NT

 

Kế toán doanh nghiệp

95

Trần Tấn

Đạt

10/10/1999

KV1

 

Công nghệ thực phẩm

96

Trần Văn

Đạt

21/02/1999

 

 

Quản trị kinh doanh

97

Nguyễn Ngọc

Diêm

04/07/1999

 

 

Kế toán doanh nghiệp

98

Dương Thị Hồng

Diễm

 

 

 

Công nghệ thực phẩm

99

Huỳnh Thị

Diễm

19/05/1999

 

 

Quản trị khách sạn

100

Trần Thị Kiều

Diễm

10/08/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

101

Trương Thị Ngọc

Diễm

23/03/1999

 

 

Bảo vệ thực vật

102

Nguyễn Thị Thu

Diểm

 

2

 

Quản trị khách sạn

103

Ca Thị

Điểm

27/10/1999

 

 

Quản trị kinh doanh

104

Nguyễn Thị

Điểm

20/10/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

105

Nguyễn Thị

Diển

10/09/1999

2

 

Quản trị nhà hàng

106

Bùi Văn

Diện

10/07/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

107

Trương Minh Ân

Điển

01/01/1999

KV3

 

Quản lư chất lượng thực phẩm

108

Lê Thị Ngọc

Diệp

20/10/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

109

Phạm Lê Ngọc

Diệp

26/08/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

110

Phạm Thị Thể

Điệp

18/11/1999

 

 

Bảo vệ thực vật

111

Bạch Thị Mỹ

Diệu

11/07/1999

2

 

Hướng dẫn du lịch

112

Nguyễn Xuân

Diệu

26/02/1999

KV1

 

Công nghệ thực phẩm

113

Nguyễn Thị

Dịu

26/10/1999

KV1

 

Công nghệ thực phẩm

114

Nguyễn Xuân

Đoài

19/05/1999

KV2-NT

 

Kế toán doanh nghiệp

115

Lê Quí

Đoan

11/11/1999

2NT

 

Kế toán doanh nghiệp

116

Đỗ Ngọc Châu

Đông

30/06/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

117

Bùi Minh

Đức

09/03/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

118

Đinh Văn

Đức

05/06/1999

 

 

Quản trị kinh doanh

119

Hồ Quư

Đức

21/02/1999

KV2

 

Công nghệ thực phẩm

120

Hoàng Minh

Đức

18/07/1999

KV2-NT

 

Hướng dẫn du lịch

121

Huỳnh Trung

Đức

01/01/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

122

Lư Thành

Đức

30/09/1999

2

 

Công nghệ thực phẩm

123

Nguyễn Hồng

Đức

30/11/1999

KV2-NT

 

Công nghệ sinh học

124

Nguyễn Thiện

Đức

14/10/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

125

Phạm Minh Tuấn

Đức

03/11/1995

 

 

Công nghệ thực phẩm

126

Rah Lan

Đưk

01/02/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

127

Lê Thị

Dung

19/03/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

128

Nguyễn Thị

Dung

19/03/1999

KV2-NT

 

Quản trị kinh doanh

129

Nguyễn Thị Thùy

Dung

12/12/1999

KV3

 

Công nghệ thực phẩm

130

Phan Thị Thùy

Dung

15/04/1998

KV2-NT

 

Quản trị nhà hàng

131

Trần Thị Mỹ

Dung

07/10/1999

KV2

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

132

Trần Thị Phương

Dung

05/06/1999

1

 

Công nghệ thực phẩm

133

Trương Thị Thùy

Dung

03/02/1999

KV3

 

Quản trị khách sạn

134

Vơ Thị Mỹ

Dung

 

 

 

Quản trị khách sạn

135

Đỗ Trí

Dũng

09/06/1998

KV1

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

136

Hoàng Văn

Dũng

16/05/1999

1

 

Công nghệ thực phẩm

137

Nguyễn Anh

Dũng

29/12/1997

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

138

Nguyễn Duy Tùng

Dương

16/01/1998

KV2

 

Công nghệ thực phẩm

139

Nguyễn Huy

Dương

28/05/1999

KV2

 

Quản trị nhà hàng

140

Nguyễn Hoàng

Duy

20/12/1999

KV3

 

Công nghệ thực phẩm

141

Nguyễn Lê

Duy

 

 

 

Quản trị kinh doanh

142

Nguyễn Tấn

Duy

21/08/1999

2

 

Quản trị nhà hàng

143

Phạm

Duy

04/11/1999

KV2-NT

 

Hướng dẫn du lịch

144

Trần Quang

Duy

02/02/1999

KV2-NT

 

Công nghệ sinh học

145

Cao Thị Mỹ

Duyên

18/02/1999

KV2-NT

 

Quản trị kinh doanh

146

Đặng Thị Mỹ

Duyên

02/06/1999

 

 

Quản trị kinh doanh

147

Đỗ Thị Ngọc

Duyên

18/06/1999

KV2

 

Quản trị khách sạn

148

Đoàn Thị Thu

Duyên

13/11/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

149

Dương Thị Mỹ

Duyên

19/09/1998

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

150

Hứa Thị Cẩm

Duyên

 

2

 

Quản trị kinh doanh

151

Huỳnh Thị Hồng

Duyên

18/03/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

152

Lê Thị Mỹ

Duyên

30/01/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

153

Ngô Thị Kim

Duyên

06/08/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

154

Nguyễn Mỹ

Duyên

20/11/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

155

Nguyễn Ngọc

Duyên

07/10/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

156

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

22/02/1999

KV2-NT

 

Công nghệ sinh học

157

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

25/01/1999

KV2-NT

 

Kế toán doanh nghiệp

158

Trần Đoan

Duyên

23/07/1999

KV2

 

Quản trị khách sạn

159

Trần Văn

Duyên

13/09/1999

 

 

Quản lư chất lượng thực phẩm

160

Trương Thị Thùy

Duyên

27/09/1999

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

161

H- Đạo

Êban

 

 

 

Quản trị kinh doanh

162

Bùi Thị

Gái

10/11/1999

KV2-NT

 

Công nghệ sinh học

163

Ngô Thị Hồng

Gấm

17/09/1999

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

164

Đặng Thụy Châu

Giang

20/02/1999

 

 

Quản trị khách sạn

165

Ngô Thành

Giang

10/08/1999

KV2-NT

 

Quản trị kinh doanh

166

Nguyễn Ngọc Hà

Giang

11/05/1999

2-nt

 

Công nghệ thực phẩm

167

Nguyễn Thị Thanh

Giang

18/10/1999

KV2-NT

 

Quản trị kinh doanh

168

Nguyễn Thị Thu

Giang

17/09/1999

 

 

Quản trị khách sạn

169

Vơ Thị Hương

Giang

10/04/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

170

Nguyễn Văn

Giỏi

06/09/1999

KV1

 

Công nghệ thực phẩm

171

Đặng Thị Thu

Hà

20/01/1999

2-nt

 

Quản trị kinh doanh

172

Đoàn thị Thu

04/02/1999

KV3

 

Quản trị khách sạn

173

Lê Thị

Hà

21/09/1999

 

 

Quản trị khách sạn

174

Lê Thị

16/11/1999

 

 

Quản trị nhà hàng

175

Lê Thị Thu

30/09/1999

KV1

 

Quản trị khách sạn

176

Nguyễn Thị Hải

17/05/1999

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

177

Phạm Thị Thu

04/11/1999

2NT

 

Quản trị khách sạn

178

Trần Nguyễn Như

05/04/1999

2NT

 

Công nghệ thực phẩm

179

Vơ Thị Thu

14/03/1999

2NT

 

Quản trị khách sạn

180

Vơ Thị Thu

03/07/1999

 

 

Quản trị khách sạn

181

Hồ Thị Nhật

Hạ

20/06/1999

 

 

Công nghệ sinh học

182

Huỳnh Thị

Hạ

29/12/1999

1

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

183

Ngô Thị

Hạ

02/07/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

184

Phạm Thị

Hạ

02/07/1999

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

185

Trần Nhật

Hạ

02/08/1999

 

 

Quản trị kinh doanh

186

Bùi Hữu Quốc

Hải

26/05/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

187

Cao Thanh

Hải

04/12/1999

1

 

Quản trị nhà hàng

188

Dương Hồng

Hải

28/10/1999

 

 

Quản trị kinh doanh

189

Mai Tiến

Hải

 

 

 

Quản trị kinh doanh

190

Nguyễn Hồng

Hải

15/09/1999

 

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

191

Trà Thị Thanh

Hải

13/11/1999

KV2-NT

 

Kế toán doanh nghiệp

192

Trần Thị

Hải

18/10/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

193

Trần Văn

Hải

01/01/1999

KV3

 

Công nghệ thực phẩm

194

Nguyễn Minh

Hân

07/09/1999

 

 

Quản trị khách sạn

195

Trần Vũ

Hân

26/10/1999

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

196

Đinh Thúy

Hằng

17/11/1998

KV2-NT

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

197

Huỳnh Thị Mỹ

Hằng

31/03/1999

1

 

Công nghệ thực phẩm

198

Lê Thị Kim

Hằng

10/04/1998

KV2-NT

 

Kế toán doanh nghiệp

199

Lê Thị Thanh

Hằng

17/03/1999

 

 

Quản lư chất lượng thực phẩm

200

Nguyễn Phạm Minh

Hằng

20/09/1999

 

 

Quản trị khách sạn

201

Nguyễn Thị Hải

Hằng

31/07/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

202

Nguyễn Thị Kim

Hằng

25/09/1999

KV2-NT

 

Chế biến và bảo quản thủy sản

203

Nguyễn Thị Thu

Hằng

10/03/1999

 

 

Quản trị khách sạn

204

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

26/04/1999

2

 

Hướng dẫn du lịch

205

Phạm Thị Thúy

Hằng

03/03/1999

 

 

Quản trị khách sạn

206

Phan Thị Thanh

Hằng

17/06/1999

2-nt

 

Quản trị kinh doanh

207

Vơ Thị Thu

Hằng

16/08/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

208

Châu Thị Bích

Hạnh

29/05/1999

 

 

Kế toán doanh nghiệp

209

Đỗ Kiều

Hạnh

06/05/1999

1

 

Quản trị khách sạn

210

Đỗ Thị Mỹ

Hạnh

07/05/1999

KV2

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

211

Nguyễn Thị

Hạnh

18/04/1999

 

 

Công nghệ thực phẩm

212

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

09/06/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

213

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

26/04/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

214

Trần Thị Mỹ

Hạnh

05/02/1999

1

 

Công nghệ thực phẩm

215

Trần Thị Mỹ

Hạnh

17/08/1999

1

 

Quản trị khách sạn

216

Huỳnh Nguyên

Hào

01/02/1999

KV2-NT

 

Công nghệ sinh học

217

Trần Ngọc

Hào

05/11/1999

KV2

 

Công nghệ thực phẩm

218

Huỳnh Thị

Hảo

29/11/1999

KV2-NT

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

219

Huỳnh Thị Liễu

Hảo

20/12/1999

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

220

Lại Thị Bích

Hảo

14/04/1999

 

 

Bảo vệ thực vật

221

Lư Thu

Hảo

05/04/1999

2

 

Công nghệ thực phẩm

222

Nguyễn Vĩnh

Hảo

20/02/1999

KV1

 

Công nghệ thực phẩm

223

Trương Thị Mỹ

Hảo

15/02/1999

2

 

Hướng dẫn du lịch

224

Vơ Nhật

Hảo

13/03/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

225

Bùi Thị

Hậu

01/08/1999

 

 

Quản trị kinh doanh

226

Hứa Thị Thu

Hậu

29/05/1999

1

 

Công nghệ thực phẩm

227

Huỳnh Quốc

Hậu

15/08/1998

KV2-NT

 

Quản trị kinh doanh

228

Lê Công

Hậu

28/09/1999

KV2-NT

 

Hướng dẫn du lịch

229

Lương Thị

Hậu

19/10/1998

 

 

Kiểm nghiệm chất lượng lttp

230

Nguyễn Thị Lê

Hậu

27/02/1999

KV2-NT

 

Bảo vệ thực vật

231

Phạm Minh

Hậu

22/05/1999

KV2

 

Công nghệ thực phẩm

232

Phan Văn

Hiến

02/05/1999

KV2-NT

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

233

Dương Thị

Hiền

12/06/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

234

Hồ Thị Thảo

Hiền

 

 

 

Quản trị kinh doanh

235

Ngô Thị Bích

Hiền

06/12/1999

 

 

Quản trị khách sạn

236

Ngô Thị Thu

Hiền

20/10/1999

KV2-NT

 

Quản trị khách sạn

237

Nguyễn Thị

Hiền

02/03/1999

2-nt

 

Công nghệ thực phẩm

238

Nguyễn Thị

Hiền

21/06/1999

1

 

Quản trị khách sạn

239

Nguyễn Thị Thanh

Hiền

01/01/1999

KV2-NT

 

Công nghệ thực phẩm

240

Nguyễn Thị Thu

Hiền

24/04/1999