Văn bản thông báo

Thông báo Về việc sao lưu, bảo vệ dữ liệu trước các đợt tấn công của mã độc Ransomware WanaCry

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số:    362   /TB-TCĐLTTP-CNTT
 
    Đà Nẵng, ngày 15 tháng 05 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
Về việc sao lưu, bảo vệ dữ liệu trước các đợt tấn công
 của mã độc Ransomware WanaCry
 
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) vừa gửi tới các cơ quan trung ương, cơ quan chính phủ, bộ ngành, doanh nghiệp, tổ chức… trong cả nước về việc phòng ngừa và ngăn chặn tấn công mã độc Ransomware  WanaCry. Đây là mã độc rất nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và mã hóa toàn bộ máy chủ hệ thống đồng thời với các lỗ hổng hệ thống đã công bố, tin tặc khai thác tấn công sẽ gây nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Khi phát hiện mã độc lây nhiễm vào máy tính (máy tính bị mã hóa), đề nghị thực hiện các thao tác sau:
-         Lập tức tắt máy tính bằng cách ngắt nguồn điện để tránh lây nhiễm cho các          máy tính trong hệ thống mạng nội bộ nhà trường
-         Không được khởi động lại máy tính theo các cách thông thường
-         Thông báo ngay đến tổ Công nghệ thông tin nhà trường để có biện pháp xử lý.
Theo đó, để phòng ngừa và ngăn chặn trước đợt tấn công này, nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức thực hiện một số biện pháp sau (Theo khuyến cáo của VNCERT):
-         Sao lưu dữ liệu vào các ổ đĩa lưu trữ như: Ổ cứng cắm ngoài, ổ đĩa USB để lưu trữ các dữ liệu quan trọng trong máy tính. Sau khi sao lưu xong đưa ra cất giữ riêng và không kết nối vào Internet
-         Sử dụng các công cụ, giải pháp chuyên dụng để sao lưu giữ liệu như: các công cụ lưu trữ đám mây: Google Drive, OneDrive của Office 365…
-         Chú ý cảnh giác với các tập tin đính kèm, các đường liên kết ẩn được gửi đến thư điện tử người dùng, kể cả người gửi từ trong nội bộ
-         Không mở email chứa các tài liệu nghi ngờ.
-         Không bấm vào link không rõ nguồn gốc.
-         Tắt các chế độ tự động mở, chạy tập tin đính kèm theo thư điện tử
-     Cài đặt và thường xuyên cập nhật cho hệ điều hành, phần mềm chống mã độc như Kaspersky, Synmantec, Avast, CMC, Bkav…
Đề nghị các cá nhân, đơn vị thực hiện theo đúng nội dung Thông báo trên./.
                                                                       
 
Nơi nhận:                                                     
-Ban Giám hiệu;
-Các phòng, khoa, TT;
-Lưu: VT, Tổ CNTT.
 
 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CNTT
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Đỗ Chí Thịnh
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761