Văn bản thông báo

Lịch họp tuần từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018

Ngày
Thứ
Giờ
Nội Dung Sự Kiện, Công Việc
Địa Điểm
Thành Phần
Chủ Trì
02/01/2018
 
Thứ Ba
 
8:00
Họp giao ban tháng 1/2018
Phòng họp dự án
Theo thông báo
Hiệu trưởng
15:00
Họp Giám hiệu
Phòng họp dự án
BGH
Hiệu trưởng
03/01/2018
 
Thứ Tư
 
7:30
Rà soát ngành nghề tuyển sinh năm 2018
Phòng họp dự án
GH (cô Mộng Quyên); Trưởng phó P. Đào tạo; Trưởng các khoa
Cô Mộng Quyên
14:00
14h00 - 16h30: Họp Hội đồng tuyển sinh
16h30 - 17h00: Bàn công tác truyền thông
Phòng họp dự án
Theo thông báo
Chủ tịch HĐ
04/01/2018
Thứ Năm
8:00
Báo cáo giữa kỳ tiến độ thực hiện dự án DA-17-01-T
Phòng họp dự án
GH (cô Mộng Quyên); P. QLKH&HTQT; Chủ nhiệm đề tài (cô Thanh Yên)
Cô Mộng Quyên
05/01/2018
Thứ Sáu
14:00
Họp rà soát chương trình đào tạo và giáo trình
14h00 - 15h30: Họp với Khoa CNSH & CNTP
15h30 - 17h00: Họp với Khoa Kinh tế & Kế toán
Phòng họp dự án
Trưởng, phó các khoa (CNSH, CNTP, Kinh tế, Kế toán); P. Đào tạo
Hiệu trưởng

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761