Văn bản thông báo

Lịch họp tuần từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018

Ngày
Thứ
Giờ
Nội Dung Sự Kiện, Công Việc
Địa Điểm
Thành Phần
Chủ Trì
23-01-2018
Thứ Ba
15:00
Họp chi bộ Công tác HSSV
Phòng họp Dự án
Đảng viên Chi bộ Công tác HSSV
Bí thư chi bộ
25-01-2018
Thứ Năm
8:00
Hội nghị Cán bộ chủ chốt (lấy ý kiến về nhân sự dự kiến bổ sung vào quy hoạch)
Phòng họp tầng 3
Đảng ủy; BGH; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN; Trưởng và Phó các phòng, khoa, Trung tâm.
Hiệu trưởng
26-01-2018
Thứ Sáu
14:45
Họp giao ban về ANTT 6 tháng cuối năm 2017
Phòng họp dự án
GH (Trần Thức); Trưởng, phó phòng công tác HSSV; Đại diện phòng HCTC; Trung tâm Hỗ trợ HSSV và QHDN; Tổ trưởng bảo vệ; Trung tâm HTSV&QHDN; Khách mời Công an và UBND phường Phước Mỹ
GH (Trần Thức)

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761