Hồ sơ mở ngành
HỒ SƠ MỞ NGÀNH
 

 A. BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

  Các ngành được phép đào tạo                 

             Quản trị kinh doanh 

             
Tài chính – Ngân hàng

              
Kế toán

              
Công nghệ sau thu hoạch     

              
Công nghệ thực phẩm

              Công nghệ sinh học 

              Quản lý chất lượng thực phẩm        
             
               Công nghệ chế biến thuỷ sản
             
              Công nghệ kỹ thuật môi trường
           
              Phát triển nông thôn

              
Quản trị khách sạn

              
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 

  Các ngành xin mở       
   

 B. BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

  Các ngành được phép đào tạo      

               Kế toán

               Công nghệ thực phẩm
  

  Các ngành xin mở  


C. BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Các ngành được phép đào tạo

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761