Văn bản, quy chế, quy định
 
   Bộ quy định về Quản lý hoạt động của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

 
STT
 
Nội dung
 
I
 
Văn bản cấp trên
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
10
11
12
13
14
 
II
 
Văn bản cấp trường
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761