Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: https://cfi.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

Đảng bộ Đảng bộ

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2020-2025


Bí thư Đảng ủy: Đào Thị Minh Tâm     

Điện thoại: 0236 3 222362
Di động: 0905 225623
Email: tamdtm@cfi.edu.vn

Phó Bí thư Đảng ủy: Ngô Thế     

Điện thoại: 0236 2 831841
Di động: 0905 181316
Email: ngothe@cfi.edu.vn


Ủy viên Ban Thường vụ: Nguyễn Thị Tường Vân   

Di động: 0902157578
Email: tuongvan1132005@cfi.edu.vn
 
Ủy viên BCH: Nguyễn Sỹ Nho     
 

Điện thoại: 0236 2 214784

Di động: 0983.696.246

Email: nguyensinholttp@cfi.edu.vn

 
Ủy viên BCH: Huỳnh Thị Kim Ngân     

Di động: 0905335445
Email: nganhtk@cfi.edu.vn
 
Ủy viên BCH: Phạm Thị Phương    

Di động: 0905170104
Email: phamthiphuong@cfi.edu.vn

Ủy viên BCH: Ngô Phi Hà

Di động: 
Email: ngophiha@cfi.edu.vn

Ủy viên BCH: Văn Thị Thanh Yên

Di động: 
Email: yenvtt@cfi.edu.vn
 

 

 

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ