Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: https://cfi.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Năm mục tiêu Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Năm mục tiêu

Cùng chuyên mục

VIDEO

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ