Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: https://cfi.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

Biểu mẫu đào tạo Biểu mẫu đào tạo

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu biểu mẫu

1

Đơn xin điều chỉnh điểm quá trình

ĐT-01

2

Phiếu điều chỉnh điểm quá trình

ĐT-02

3

Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần

ĐT-03

4

Biên bản chấm phúc khảo

ĐT-04

5

Phiếu điều chỉnh điểm thi

ĐT-05

6

Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp

ĐT-06

7

Biên bản chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp

ĐT-07

8

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp

ĐT-08

9

Kế hoạch đào tạo năm học (Trung cấp)

ĐT-09

10

Kế hoạch đào tạo năm học (Cao đẳng)

ĐT-10

11

Kế hoạch đào tạo toàn khóa (Trung cấp)

ĐT-11

12

Kế hoạch đào tạo toàn khóa (Cao đẳng)

ĐT-12

13

Phiếu đăng ký bổ sung khối lượng học tập

ĐT-13

14

Phiếu xin rút bớt học phần đã đăng ký

ĐT-14

15

Phiếu đăng ký các học phần để cải thiện điểm TBCTL

ĐT-15

16

Phiếu đăng ký học lại các học phần bị điểm F

ĐT-16

17

Bảng thống kê HSSV được và không được dự thi kết thúc học phần

ĐT-17

18

Bảng điểm tổng kết học phần (cao đẳng)

ĐT-18

19

Bảng điểm tổng kết học phần thực hành (cao đẳng)

ĐT-19

20

Bảng điểm tổng kết học phần (trung cấp)

ĐT-20

21

Bảng điểm tổng kết học kỳ - lần 1(cao đẳng)

ĐT-21

22

Bảng điểm tổng kết học kỳ - lần cao nhất (cao đẳng)

ĐT-22

23

Bảng điểm tổng kết học kỳ (trung cấp)

ĐT-23

24

Bảng điểm tổng kết năm học (trung cấp)

ĐT-24

25

Bảng điểm toàn khóa xét công nhận tốt nghiệp

ĐT-25

26

Bảng điểm toàn khóa xét điều kiện dự thi tốt nghiệp

ĐT-26

27

Kết quả điểm thi tốt nghiệp của học sinh (trung cấp)

ĐT-27

28

Danh sách học sinh xét tốt nghiệp (trung cấp)

ĐT-28

29

Đơn đăng ký học lại học phần

ĐT-29

30

Đơn xin dự thi tốt nghiệp

ĐT-30

31

Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp

ĐT-31

32

Đơn xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp

ĐT-32

33

Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả

ĐT-33

34

Đơn xin tiếp thục học tập do nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả

ĐT-34

35

Đơn xin xét hoàn thành Giáo dục thể chất

ĐT-35

29

Đơn xin cấp bảng sao văn bằng/chứng chỉ

VBCC-01

30

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tạm thời

VBCC-02

31

 Đơn xin điều chỉnh nội dung văn bằng chứng chỉ

VBCC-03

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ