Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: https://cfi.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

Kế toán doanh nghiệp Kế toán doanh nghiệp

 

GIỚI THIỆU

 Kế toán doanh nghiệp là nghề thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn trong doanh nghiệp, tính toán xác định chi phí, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp trong một thời kỳ, trên cơ sở đó tham mưu đề xuất cho lãnh đạo đơn vị ra các quyết định kinh doanh có hiệu quả nhất.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 2501 giờ (tương đương 98 tín chỉ) (bao gồm các môn học điều kiện)

 

 

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

 Lập, phân loại, kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán theo từng vị trí việc làm; Ghi chính xác sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp theo từng vị trí việc làm; Lập được các báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế định kỳ; Sử dụng được các phần mềm kế toán và các phần mềm khác; Lập và phân tích các báo cáo kế toán theo quy định; Tham mưu, đề xuất giải pháp cho Lãnh đạo doanh nghiệp ra các quyết định kinh tế, tài chính; Cập nhật các chính sách và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác; Thống kê, tổng hợp và phân tích được số liệu kế toán nội bộ khi có yêu cầu tại doanh nghiệp; Sử dụng tin học đáp ứng yêu cầu công việc; Sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh tương đương trình độ Sơ cấp - bậc 2 tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương thích với bậc A2 trong CEFR).

 

CƠ HỘI – VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành/nghề Kế toán doanh nghiệp, người học có thể đảm nhiệm được các vị trí việc làm sau:

- Kế toán thanh toán - Kế toán kho - Kế toán tiền lương

- Kế toán tài sản cố định - Kế toán bán hàng - Kế toán tổng hợp - Kế toán thuế

Tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và các tổ chức kinh tế - xã hội khác thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân

 

 

 

 TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác – Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3 831 228; 0983.000.194 - Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

Cùng chuyên mục

VIDEO

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ